Uğur Köksal Odabaş
Uğur Köksal Odabaş
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tarihsel Süreçte Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü ve Habermas.
UK Odabaş
Journal of Graduate School of Social Sciences 22, 2018
32018
Eudaimonia'nın Sokratik Görünümü: Erdem Bilgidir ve Hiç Kimse Bilerek Kötülük Yapmaz.
UK ODABAŞ
Journal of Graduate School of Social Sciences 23 (1), 2019
22019
Frankfurt Okulu ya da Eleştirel Teori Üzerine
UK Odabaş
Dört Öge, 211-233, 2018
12018
PLATON: HAYATI VE FELSEFESİ
UK ODABAŞ
2018
İBN HALDUN'DA BİLGİ TEORİSİ
UK Odabaşı
DOGU'DAN BATl'YA, 797, 0
RIZA TEVFİK VE FELSEFESİ
UK ODABAŞ
John Stuart Mill’in Düşüncesinde Özgürlük Sorunu
UK ODABAŞ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (Özel Sayı 3 …, 0
LİBERALİZMİN İLK TEMSİLCİSİ: JOHN LOCKE
UK ODABAŞ
Sanat Dergisi, 73-80, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8