Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Eurasian Journal of Veterinary Sciences
selcuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A review from experimental trials on detoxification of aflatoxin in poultry feed
H OĞUZ
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 27 (1), 1-12, 2011
792011
Early embryonic and larval development of Indian catfish, Heteropneustes fossilis
S Puvaneswari, K Marimuthu, R Karuppasamy, MA Haniffa
EurAsian Journal of BioSciences 3 (1), 84-96, 2009
642009
Bioaccumulation of some heavy metals (Cd, Fe, Zn, Cu) in two bivalvia species (Pinctada radiata Leach, 1814 and Brachidontes pharaonis Fischer, 1870)
MZL Göksu, M Akar, F Cevik, Ö Findik
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 29 (1), 89-93, 2005
482005
Farklı bakım şartlarında kınalı kekliklerin (A. chukar) bazı verim özellikleri
O ÇETİN, K KIRIKÇI, N GÜLŞEN
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 13 (2 …, 1997
251997
Morphometric investigations fresh and fixed rabbit kidney.
D Bolat, S Bahar, ML Selçuk, S Tıpırdamaz
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 27 (3), 149-154, 2011
242011
Kangal ırkı Türk çoban köpeklerinde büyüme, bazı vücut ölçüleri ve döl verim özelliklerinin belirlenmesi II. Döl verimi özellikleri
C Tepeli, O Çetin
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 16 (1 …, 2000
222000
Türk pastırması; modern yapım tekniğinin geliştirilmesi ve vakumla paketlenerek saklanması
N Anıl
Selçuk Üniv. Vet. Fak. Derg 4 (1), 363-375, 1988
221988
Prevalence and morphometric studies on porcine cysticercosis in Adamawa State, Nigeria
AA Biu, J Ijudai
Sokoto Journal of Veterinary Sciences 10 (1), 28-31, 2012
192012
Mastitisli süt inerlerinden izole edilen stafilokokların -laktamaz aktiviteleri ve antibiyotiklere duyalılıkları
HH HADİMLİ, M ATEŞ, L GÜLER, K KAV, T ÖNCEL
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 17 (4 …, 2001
192001
Pharmacovigilance in veterinary profession.
F Doğan
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 27 (1), 19-25, 2011
182011
Effects of macrolide antibiotics on blood inflammatory mediators and organ damage markers in lipopolysaccharide-induced pulmonary damage rats.
A Er
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 26 (1), 7-13, 2010
172010
Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi
M AVCI, H AKDENİZ, S DENİZ
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 21 (3-4 …, 2005
172005
Sülünlerin (P. colchicus) entansif ortam ve karasal iklimde yetiştirilme imkanlarının araştırılması: 1. Yumurta verimi ve kuluçka özellikleri
O ÇETİN, C TEPELİ, K KIRIKÇI
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 13 (1 …, 1997
17*1997
Dünya'da ve Türkiye'de hayvan haklarının tarihsel gelişimi
A YAŞAR, H YERLİKAYA
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 20 (4 …, 2004
162004
Konya'da tüketime sunulan fermente sucukların bazı kalite nitelikleri
M ATASEVER, A KELEŞ, A GÜNER, G UÇAR
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 14 (2 …, 1998
161998
Ectoparasite infestations of sheep and goats
T Zeryehun, M Atomsa
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 28 (4), 185-189, 2012
152012
Konya ili süt sığırcılık işletmelerinde karlılık ve verimlilik analizleri ile işletmelerin üretim ve pazarlama sorunları
A GÜNLÜ, E SAKARYA
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 17 (1 …, 2001
152001
Tulum peyniri üretiminde yarı sentetik kılıfların kullanılabilme imkanları ve vakum ambalajlamanın kaliteye etkisi
OC TEKİNŞEN, M NİZAMLIOĞLU, A KELEŞ, M ATASEVER, A GÜNER
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 14 (2 …, 1998
151998
The role of dietary bee pollen in antioxidant potential in rats.
M Capcarova, A Kolesarova, A Kalafova, B Galik, M Simko, M Juracek, ...
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 29 (3), 133-137, 2013
142013
Ectoparasite infestations of sheep and goats
T Zeryehun, M Atomsa
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 28 (4), 185-189, 2012
132012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20