Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Eurasian Journal of Veterinary Sciences
selcuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A review from experimental trials on detoxification of aflatoxin in poultry feed
H OĞUZ
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 27 (1), 1-12, 2011
792011
Bioaccumulation of some heavy metals (Cd, Fe, Zn, Cu) in two bivalvia species (Pinctada radiata Leach, 1814 and Brachidontes pharaonis Fischer, 1870)
MZL Göksu, M Akar, F Cevik, Ö Findik
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 29 (1), 89-93, 2005
472005
Morphometric investigations fresh and fixed rabbit kidney.
D Bolat, S Bahar, ML Selçuk, S Tıpırdamaz
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 27 (3), 149-154, 2011
242011
Türk pastırması; modern yapım tekniğinin geliştirilmesi ve vakumla paketlenerek saklanması
N Anıl
Selçuk Üniv. Vet. Fak. Derg 4 (1), 363-375, 1988
191988
Pharmacovigilance in veterinary profession.
F Doğan
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 27 (1), 19-25, 2011
182011
Effects of macrolide antibiotics on blood inflammatory mediators and organ damage markers in lipopolysaccharide-induced pulmonary damage rats.
A Er
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 26 (1), 7-13, 2010
172010
Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi
M AVCI, H AKDENİZ, S DENİZ
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 21 (3-4 …, 2005
172005
Konya'da tüketime sunulan fermente sucukların bazı kalite nitelikleri
M ATASEVER, A KELEŞ, A GÜNER, G UÇAR
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 14 (2 …, 1998
161998
Tulum peyniri üretiminde yarı sentetik kılıfların kullanılabilme imkanları ve vakum ambalajlamanın kaliteye etkisi
OC TEKİNŞEN, M NİZAMLIOĞLU, A KELEŞ, M ATASEVER, A GÜNER
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 14 (2 …, 1998
141998
Effects of drugs on kinetic values of cytokines, adenosine deaminase and 13, 14-dihydro-15-keto-prostaglandin F2α in endotoxemia: a different approach.
F Altan, M Elmas, A Er, K Uney, G Cetin, B Tras
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 26 (1), 15-19, 2010
132010
Sülünlerin (P. colchicus) entansif ortam ve karasal iklimde yetiştirilme imkanlarının araştırılması: 1. Yumurta verimi ve kuluçka özellikleri
O ÇETİN, C TEPELİ, K KIRIKÇI
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 13 (1 …, 1997
13*1997
Dondurma üretiminde konjak sakızının kullanılabilme imkânları
KK Tekinşen, A Güner, G Uçar
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 27 (4), 199-206, 2011
122011
Capability of the Cavalieri method for volume estimation of the dog testis.
MS Akosman, V Özdemir
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 26 (2), 63-67, 2010
122010
Sosyo-kültürel değişkenler ışığında veteriner hekimliğin profili: I. Sınıf bilinci ve iş doyumu
A ÖZEN, BK ATEŞ
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 19 (1-2 …, 2003
122003
Elazığ'da sokak köpeklerinde toxoplasmosisin seroprevalansı
M AKTAŞ, C BABÜR, Z KARAER, N DUMANLI, E KÖROĞLU
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 14 (1 …, 1998
121998
Quinolone antibiotic residues in raw milk and chicken liver in Konya.
F Nizamlıoğlu, H Aydın
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 28 (3), 154-158, 2012
112012
Determination of aflatoxin existence in mixed feed, wheat flour and bulgur samples.
H Oğuz, F Nizamlıoğlu, I Dinc, K Üney, H Aydın
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 27 (3), 171-175, 2011
112011
The effects of different egg yolk concentrations used with soy bean lecithin-based extender on semen quality to freeze bull semen.
S Sariozkan, PB Tuncer, MN Bucak, S Buyukleblebici, H Kİnet, A Bİlgen
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 26 (1), 45-49, 2010
112010
Morkaraman, akkaraman ve ivesi koyunlarının yarı entansif şartlardaki verim performansı II. Kuzularda büyüme ve yaşama gücü özellikleri
O ÖZBEY, A AKCAN
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 17 (1 …, 2001
112001
Arıcılık işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları; Ege Bölgesi örneği
MB Çevrimli, E Sakarya
Eurasian J Vet Sci 34 (2), 83-91, 2018
102018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20