Takip et
BÜLENT GÜL
BÜLENT GÜL
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eski Türk Tarım Terimleri
B Gül
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
442004
Moğolca İbni Mühennâ Lügati
B GÜL
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2016
29*2016
Hayvan Adları ile Kurulan Türk ve Moğol Kişi Adları
B Gül
Türkbilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi 7 (12), 185-191, 2006
262006
Almanyada Türkoloji çalışmaları (tarihî gelişim, Türkologlar, dergiler)
B Gül
Türkbilig 11, 56-117, 2006
222006
İbni Mühenna Lügati’nin Türk ve Moğol Dil Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi
B Gül
Türkbilig 19, 87-95, 2010
192010
Moğol Atasözleri
B Gül
Türkbilig, 45-64, 2010
19*2010
Kazan Tatarlarında Kişi Adları
B Gül
Türkbilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (1), 219-228, 2000
182000
tarı- Fiili ve Türevleri Üzerine
B Gül
Bilig 61, 99, 2012
172012
Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanında Geçen Moğolca Sözcükler
F Ağca, B Gül
Türkbilig, 47-62, 2018
162018
Eski Türkçe tarıyçı ‘Tarımcı, Ekinci’ Adı Üzerine
B Gül
Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2016 (32), 85-96, 2016
162016
Orta Asya’dan Anadolu’ya Moğol Yayılımının Dilsel Sonuçları
B Gül
Türkbilig, 187-200, 2015
142015
Moğolistan’da Türkolojinin Gelişimi ve Moğolistan’da Yapılması Gerekli Türkoloji Çalışmaları Üzerine I
B Gül
Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 25-26, 2006
142006
Doğu Karadeniz’de ve Kırgızistan’da Anlatılan ‘Geyik Ana’Efsanesi Üzerine Bir Deneme
B Gül
Millî Folklor 40, 41-42, 1998
131998
Kırım-tatar Türklerinde kişi adları
B Gül
Türkbilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2 (2), 55-60, 2001
112001
Moğol Kişi Adları
B Gül
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 7, 217-229, 2010
102010
äk- "ekmek‟ ve Türevleri Üzerine
B Gül
International Journal of Central Asian Studies 13, 291-316, 2009
102009
Eski Türk tarım terimleri.[Yayımlanmamış doktora tezi]
B Gül
Hacettepe Üniversitesi, 2004
102004
AİLE VE AKRABALIK ANLAYIŞI BAĞLAMINDA MOĞOL ATASÖZLERİ
B Gül
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), 175-188, 2017
92017
Tsengel Tuvalarından Algış (Algış-yerööl) Örnekleri
B Gül
Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslar Arası Sempozyumu …, 2011
82011
Moğolistan Duhaları (Tsaatanlar)
B GÜL
Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni: Bildiriler, 27-36, 2007
72007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20