Follow
BÜLENT GÜL
Title
Cited by
Cited by
Year
Eski Türk Tarım Terimleri
B Gül
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2004
372004
Hayvan adları ile kurulan Türk ve Moğol kişi adları
GÜL Bülent
Türkbilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi 7 (12), 185-191, 2006
222006
Moğolca İbni Mühennâ Lügati
B GÜL
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2016
20*2016
Almanyada Türkoloji çalışmaları (tarihî gelişim, Türkologlar, dergiler)
B Gül
Türkbilig 11, 56-117, 2006
202006
Moğol Atasözleri
B Gül
Türkbilig, 45-64, 2010
18*2010
Kazan Tatarlarında Kişi Adları
GÜL Bülent
Türkbilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (1), 219-228, 2000
182000
Orta Asya’dan Anadolu’ya Moğol Yayılımının Dilsel Sonuçları
GÜL Bülent
Türkbilig, 187-200, 2015
152015
tarı- Fiili ve Türevleri Üzerine
B Gül
Bilig 61, 99, 2012
152012
Moğolistan’da Türkolojinin Gelişimi ve Moğolistan’da Yapılması Gerekli Türkoloji Çalışmaları Üzerine
B Gül
Türkiyat Araştırmaları Sempozyum Bildirileri. Hacettepe Üniversitesi …, 2006
152006
Eski Türkçe tarıyçı ‘Tarımcı, Ekinci’ Adı Üzerine
B Gül
Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2016 (32), 85-96, 2016
13*2016
İbni Mühenna Lügati’nin Türk ve Moğol Dil Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi
B Gül
Türkbilig 19, 87-95, 2010
12*2010
Kırım-tatar Türklerinde kişi adları
GÜL Bülent
Türkbilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2 (2), 55-60, 2001
112001
Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanında Geçen Moğolca Sözcükler
A Ferruh, GÜL Bülent
Türkbilig, 47-62, 2018
102018
Moğol Kişi Adları
B Gül
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 7, 217-229, 2010
102010
Eski Türk tarım terimleri.[Yayımlanmamış doktora tezi]
B Gül
Hacettepe Üniversitesi, 2004
102004
Doğu Karadeniz’de ve Kırgızistan’da Anlatılan ‘Geyik Ana’Efsanesi Üzerine bir Deneme
B Gül
Millî Folklor 40, 41-47, 1998
101998
AİLE VE AKRABALIK ANLAYIŞI BAĞLAMINDA MOĞOL ATASÖZLERİ.
B Gül
Hacettepe University Journal of Turkish Studies/HÜTAD Hacettepe Üniversitesi …, 2017
92017
äk- "ekmek‟ ve Türevleri Üzerine
B Gül
International Journal of Central Asian Studies 13, 291-316, 2009
92009
Moğolca İbni Mühennâ Lügati, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
B GÜL
72016
Moğolistan Halk Cumhuriyetinde Türklük Bilimi
B Gül
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Ankara Üniversitesi Dil …, 2003
72003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20