Fatma Başdemir
Fatma Başdemir
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ecology and genomics of an important crop wild relative as a prelude to agricultural innovation
EJB von Wettberg, PL Chang, F Başdemir, N Carrasquila-Garcia, ...
Nature communications 9 (1), 1-13, 2018
1012018
Assessment of the grain quality of wheat genotypes grown under multiple environments using GGE biplot analysis
M Yildirim, C Barutcular, M Koc, H Dizlek, A Hossain, MS Islam, I Toptas, ...
Fresenius Environmental Bulletin 27 (7), 4830-4837, 2018
242018
The availability of advanced durum wheat population in yield and quality basis selection. Suleyman Demirel University
F Kizilgeci, M Yıldırım, C Akıncı, O Albayrak, F Başdemir
Journal of The Faculty of Agriculture 10 (2), 62-68, 2015
15*2015
Effect of different fertilizer forms on yield and yield components of chickpea varieties
S Elis, S Ipekesen, F Basdemir, M Tunc, BT Bicer
International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences 4 (2 …, 2020
32020
Farklı azot dozlarının makarnalık buğday F2 melez kombinasyonlarında bazı kalite parametreleri üzerine etkisi
F KIZILGEÇİ, M YILDIRIM, Ö Albayrak, F BAŞDEMİR, C AKINCI
Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1), 7-14, 2016
22016
Wild and domestic differences in plant development and responses to water deficit in Cicer
J Berger, R Pushpavalli, C Ludwig, S Parsons, F Basdemir, K Whisson
Frontiers in Genetics 11, 2020
12020
Bazı arpa genotiplerinin Diyarbakır ve Şanlıurfa Koşullarında verim ve kalite özellikleri açısından incelenmesi
F KIZILGEÇİ, C AKINCI, Ö ALBAYRAK, BT BİÇER, F BAŞDEMİR, ...
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (ÖZEL SAYI-1), 146-150, 2016
12016
The effect of fertilization on the above-ground and underground plant parts in chickpea varieties
S IPEKESEN, F BASDEMIR, M TUNC, S ELIS, S SAYLAK, BT BICER
Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, 157-171, 2021
2021
Organik ve inorganik ve biyo gübrelerin bezelyenin bitkisel özelliklerine etkileri
F Basdemir, M Tunc, S Ipekesen, S Elis, B Bicer, T
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 8 (2), 98-106, 2020
2020
Yabani nohut genotiplerinin yüksek buhar basıncı açıklığında stoma iletkenlik indeksi değişimleri
F Basdemir, M Yildirim
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 8 (2), 128-136, 2020
2020
THE EFFECT OF COMMERCIAL ORGANIC AND INORGANIC FERTILIZERS AND RHIZOBIUM INOCULATION ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF FABA BEAN (VICIA FABA L.) AND PEA (PISUM SATIVUM L.)
F BASDEMIR, S ELIS, S IPEKESEN, M TUNC, BT BICER
Agronomical Research in Moldavia 3 (183), 266-277, 2020
2020
Bazı Bakla (Vicia faba L.) Çeşitlerinde Gübre Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi
B Fatma, T Zübeyir, İ Sibel, T Murat, E Seval, B B. Tuba
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 (3), 749-756, 2020
2020
The effect of fertilizer treatment on plant traits of faba bean in pre-blooming and full blooming periods under greenhouse conditions
F Basdemir, Z Turk, S Elis, M Tunç, S Ipekesen, B Tuba
Journal of Agronomy, Technology and Engineering Management 3 (2), 408-415, 2020
2020
Transpiration rate of chickpea wild accessions and cultivars in Turkey
F Basdemir, M Yıldırım, BT Biçer, V Vadez, B Bükün, DR Cook
2017
Karakaya Barajı ve Çüngüş Havzası'nın Neuroptera (İnsecta) ordosuna ait türlerin larva ve yumurtalarının morfolojik incelenmesi
F Başdemir
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15