Takip et
Bilal Yildirim
Bilal Yildirim
mku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Active listening strategies of academically successful university students
M Canpolat, S Kuzu, B Yıldırım, S Canpolat
Eurasian Journal of Educational Research 15 (60), 163-180, 2015
742015
EĞİTİMDE 4+ 4+ 4 SİSTEMİNİN (MODELİNİN) KARŞIT PROGRAM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
B AKPINAR, A DÖNDER, B YILDIRIM, O KARAHAN
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 36 …, 2012
53*2012
Teachers’ Views on the Practice of Project–Based Learning Approach in Primary School Science Education
Y Doğan, V Batdi, B Yildirim
New Perspectives in Science Education, Florence, Italy, 2012
172012
Sınıf öğretmeni adaylarının gazlar konusundaki kavramları anlama düzeyleri ile kavram yanılgılarının tespiti.
H Erten, B Yıldırım
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22, 2010
162010
Sınıf öğretmeni adaylarının gazlar konusundaki kavramlar ile ilgili bilgi düzeyleri ve sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi
B Yıldırım
Unpublished Master Thesis] Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 2010
132010
Investigating the effects of argumentation, problem and laboratory based instruction approaches on pre-service teachers’ achievement concerning the concept of “acid and base”
C Tuysuz, OE Demirel, B Yildirim
Procedia-Social and Behavioral Sciences 93, 1376-1381, 2013
82013
The Analysis of the Effects of Olfactive Stimulus in Learning in Context of Educational Technology
B Akpınar, F Özdaş, B Yıldırım, V Batdı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 103, 954-962, 2013
72013
The Whole Human Being Paradigm and Holistic Curriculum Approach
F Özdaş, B Akpınar, V Batdı, O Karahan, B Yıldırım
Conference proceedings. New perspectives in science education, 17, 2014
62014
Eğitimde 4+4+4 Modelinin Sınıf ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Alan Yeterlikleri Bağlamında Değerlendirilmesi
B Akpınar, B Yıldırım, O Karahan
2. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 254-255, 2012
32012
Mobile phone use at school as an element of hidden curriculum: M-hidden curriculum
B Akpinar, V Batdi, B Yıldırım, A Kuloglu, E Özeren
International Journal of Learning and Teaching 2 (1), 41, 2016
22016
Teachers’ views on the effects of fun language teaching on students’ psychological, social and affective domains
Y Doğan, V Batdı, B Yıldırım, A Dönder
2*
TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ PEDAGOJİ VE DİDAKTİK BİLİMİNİN ÖNCÜLERİNDEN SELİM SABİT EFENDİ
B Yıldırım, M YILMAZ
NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES 8 (19), 1-9, 2023
12023
Fen Bilimleri Derslerinin STEM Eğitim Modeline Dayalı İşlenmesinin 3-7. Sınıf Öğrencilerinin STEM’E Yönelik Tutumlarına Etkisi
O Bozkurt, T Kağar, B YILDIRIM
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 12 (2), 443-450, 2023
2023
SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİK KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ
E NAZİK, B YILDIRIM
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (9), 181-194, 2022
2022
The Evaluation of the Epistemological Views of Secondary Education Pre-service Teachers
B Akpınar, F Özdaş, B Yıldırım, O Karahan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 93, 1154-1157, 2013
2013
Assessment of the Turkish Teachers’ Views on Making and Using Analogies in Teaching of Science
B Akpınar, B Yıldırım, A Dönder
New Perspective in Science Education, 2012
2012
6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
B YILDIRIM, S ARICIOĞULLARI
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 23 (90), 468-480, 0
2013 yılı ortaokul 5. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programının bağlam-girdi-süreç-ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi
B Yildirim
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 0
İBRAHİM HAKKI’NIN TALİM, TERBİYE VE İRŞADA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN EĞİTİM BİLİM PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
B Akpınar, Ç Tan, MEY Gezer, AGB Yıldırım
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19