Follow
BİLAL EZİLMEZ
BİLAL EZİLMEZ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Verified email at bandirma.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Emotional intelligence characteristics of students studying at various faculties and colleges of universities
N Yelkikalan, G Hacioglu, A Kıray, B Ezilmez, E Soylemezoglu, H Cetin, ...
European Scientific Journal, April edition 8 (8), 1857-7881, 2012
492012
Clustering approach as a regional development tool
N Yelkikalan, E Söylemezoğlu, A Kıray, R Sönmez, B Ezilmez, M Altun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 503-513, 2012
142012
DUYGUSAL EMEK: ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI
B EZİLMEZ
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 185-210, 2018
82018
BURSA İLİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİNİN DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
B Ezilmez, U Eroğlu
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 40-57, 2019
42019
Duygusal emek gösterimlerinin bireysel ve örgütsel öncülleri ile sonuçları üzerine bir araştırma
B Ezilmez
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2018
32018
BANDIRMA KAMU VE ÖZEL YÖNETİCİLERİNİN ASTLARINI ETKİLEME TAKTİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
B EZİLMEZ
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 8 (1), 176-190, 2021
12021
Drucker and the spirit of management
B EZİLMEZ
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 7 (9), 210-221, 2020
12020
Sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek Gösterimlerine İlişkin Çok Değişkenli Bir Araştırma: Bursa Örneği
B Ezilmez, U Eroğlu
TroyAcademy 6 (3), 888-911, 2021
2021
A Theoretical Review On Social Capital
A Çalışkan, B Ezilmez
Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi 1 (1), 18-30, 2021
2021
Peter F. Drucker and the Spirit of Management
B Ezilmez
Third Sarajevo International Conference, 55, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10