Ahmet kılıç
Ahmet kılıç
BEÜ
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effect of grout properties on the pull-out load capacity of fully grouted rock bolt
A Kılıc, E Yasar, AG Celik
Tunnelling and underground space technology 17 (4), 355-362, 2002
2212002
Türkiye'nin önemli kuş alanları
E Asaf, A Kılıç, M Kasparek
Doğal Hayatı Koruma Derneği, 1990
1721990
Silo Yemi (Öğretim, Öğrenim ve Uygulama Önerileri)
A Kılıç
Bilgehan Basımevi, İzmir 327, 1986
1421986
Effect of bar shape on the pull-out capacity of fully-grouted rockbolts
A Kılıc, E Yasar, CD Atis
Tunnelling and Underground Space Technology 18 (1), 1-6, 2003
1312003
Öğretmen adaylarının algılarına göre öğretmen yetiştirme programlarındaki derslerin gereklilik ve işe vurukluk düzeyi
A Kılıç, MB Acat
Sosyal Bilimler Dergisi 17, 21-37, 2007
672007
Türkiye'nin önemli kuş alanları
A Ertan
Doğal Hayatı Koruma Derneği, 1989
531989
Türkiye’de kaba yem üretimi ve sorunlari
A Alçiçek, A Kılıç, V Ayhan, M Özdoğan
Ziraat Mühendisleri Odası Dergisi, 2010
522010
Recovery of salt co-products during the salt production from brine
Ö Kılıc, AM Kılıc
Desalination 186 (1-3), 11-19, 2005
502005
An investigation on the effects of ship sourced emissions in Izmir Port, Turkey
H Saraçoğlu, C Deniz, A Kılıç
The Scientific World Journal 2013, 2013
402013
Hiper ortamlarda öğrencilerin bilişsel yüklenme ve kaybolma düzeylerinin belirlenmesi
AGE Kılıç, ÖGŞ Karadeniz
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 40 (40), 562-579, 2004
342004
Öğretmen adaylarının sınıf atmosferine ilişikin algıları
KÜ AÇIKGÖZ, N Özkal, AG KILIÇ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (25), 2003
332003
Use of advance oxidation process to improve the biodegradability of olive oil mill effluents
A Alver, E Baştürk, A Kılıç, M Karataş
Process Safety and Environmental Protection 98, 319-324, 2015
322015
New lightweight colemanite-added perlite brick and comparison of its physicomechanical properties with other commercial lightweight materials
AG Celik, T Depci, AM Kılıc
Construction and Building Materials 62, 59-66, 2014
322014
Relationship between caregiving burden and anger level in primary caregivers of individuals with chronic mental illness
K Bademli, N Lök, AK Kılıc
Archives of psychiatric nursing 31 (3), 263-268, 2017
272017
Yerli turistlerin helâl (muhafazakâr) konseptli otellere yönelik tutumlarının belirlenmesi: Afyonkarahisar termal otelleri örneği
N Hacıoğlu, M Oflaz, C Buzlukçu, A Kılıç
And Indicators, 489-502, 2015
262015
Pürenbeleni ve Yanıktepe (Mersin) yörelerindeki bazı bitkilerin yöresel adları ve etnobotanik özellikleri
G ABAY, A KILIÇ
Ot Sistematik Botanik Dergisi 8 (2), 97-104, 2001
252001
Kaba yem üretimi ve sorunları
A Kılıç
V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 17-21, 2000
192000
Natural radioactivity, radon exhalation rates and indoor radon concentration of some granite samples used as construction material in Turkey
AŞ Aykamış, Ş Turhan, F Aysun Ugur, UN Baykan, AM Kılıç
Radiation protection dosimetry 157 (1), 105-111, 2013
182013
Kinetics of autotrophic denitrification process and the impact of sulphur/limestone ratio on the process performance
A Kilic, E Sahinkaya, O Cinar
Environmental technology 35 (22), 2796-2804, 2014
172014
Synthesis, spectroscopic and redox properties of the mononuclear NiII, NiII (BPh2) 2 containing (B–C) bond and trinuclear CuII–NiII–CuII type-metal complexes of N, N′-(4-amino …
A Kılıç, E Tas, I Yılmaz
J. Chem. Sci 121, 43-56, 2009
172009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20