Erdinç Karadeniz
Erdinç Karadeniz
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Determinants of capital structure: evidence from Turkish lodging companies
E Karadeniz, S Yilmaz Kandir, M Balcilar, Y Beyazit Onal
International Journal of Contemporary Hospitality Management 21 (5), 594-609, 2009
2692009
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Kârlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi.
E Karadeniz, Ö İskenderoğlu
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi 22 (1), 2011
592011
Türk bankacılık sektöründe büyüme, büyüklük ve sermaye yapısı kararlarının karlılığa etkisinin analizi
Ö İskenderoğlu, E Karadeniz, E Atioğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (1 …, 2012
532012
Firm size and capital structure decisions: Evidence from Turkish lodging companies
E Karadeniz, SY Kandır, O Iskenderoglu, YB Onal
International Journal of Economics and Financial Issues 1 (1), 1-11, 2011
462011
Seçilmiş paydaşların SWOT yöntemiyle Türk turizm yatırımlarını değerlendirmesine yönelik bir pilot çalışma
E Karadeniz, SY Kandir, YB Önal
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 18 (2), 195-205, 2007
442007
Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi
SY KANDIR, M ÖZMEN, YB ÖNAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
382007
Türk konaklama işletmelerinde sermaye yapısını etkileyen faktörlerin analizi
E Karadeniz
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2008
312008
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Şirketlerinin Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi
E Karadeniz, S Kahiloğulları
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2), 129-144, 2014
272014
Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma
E KARADENİZ, S KAHİLOĞULLARI
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 10 (3), 2013
24*2013
Finansal analiz tekniklerinin otel işletmelerinde stratejik yönetim aracı olarak kullanımına ilişkin teorik bir değerlendirme
YB Önal, E Karadeniz, L Koşan
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 2 (2), 16-25, 2006
232006
Enerji sektörünün finansal analizi: Türkiye ve Avrupa enerji sektörü karşılaştırması
Ö İskenderoğlu, E Karadeniz, N Ayyildiz
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 3 (3), 86-97, 2015
222015
Turizm yatırım projelerinin yönetimi değerlendirilmesi ve finansmanı
SY Kandır, YB Önal, E Karadeniz
Ankara: Detay Yayıncılık 16, 17, 2007
162007
GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TURİZM ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT OF TOURISM SUB-SECTORS BY GREY RELATIONAL …
E KARADENİZ, L KOŞAN, F GÜNAY, S DALAK
Journal of International Social Research 9 (44), 2016
152016
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA İŞLEM GÖREN TURİZM ŞİRKETLERİNİN İŞLETME, FİNANSAL VE TOPLAM RİSK DÜZEYLERİNİN KALDIRAÇ ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
E Karadeniz
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2012
15*2012
Optimum portföyün seçimi: İMKB 30 üzerinde bir uygulama
Ö İskenderoğlu, E Karadeniz
142011
Türkiye’de En Yüksek Net Satış Gelirine Sahip 20 Şirketin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle İncelenmesi
F GÜNAY, E KARADENİZ, S DALAK
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 …, 2018
132018
Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Uygulama
E KARADENİZ
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 19 (2), 2016
132016
Konaklama ve yiyecek hizmetleri alt sektörünün finansal performansının dupont finansal analiz sistemi kullanılarak incelenmesi
L Koşan, E Karadeniz
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 11 (2), 75-89, 2014
132014
Firma Değerinin Ekonomik Katma Değer (EVATM) Yöntemiyle Tespit Edilmesi: iMKB'ye Kote Bir Turizm işletmesi Üzerine Uygulama
YB ÖNAL, E KARADENİZ
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 15 (2), 139-157, 2004
122004
Determinants of Capital Structure: The Evidence from European Energy Companies
AN Berkman, O Iskenderoglu, E Karadeniz, N Ayyildiz
International Journal of Business Administration 7 (6), 96-106, 2016
112016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20