Takip et
Canatay hacıköylü
Canatay hacıköylü
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları
E Kutlu, C Hacıköylü
Anadolu Üniversitesi, 2007
392007
Emlak vergisinde matrah tespitine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
C Hacıköylü, F Heper
332010
Emlak Vergisinde Değerleme Sorunu ve Değer Tespitine İlişkin Öneriler
C Hacıköylü
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
252009
İthalat Sırasında Ödenen Vergiler ve Diğer Mali Yülümlülükler: Türkiye ve Cep Telefonu İthalatı
C Hacıköylü
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (1), 21-36, 2014
172014
Türkiye'de Profesyonel Spor Kulüplerinin ve Sporcuların Vergilendirilmesi
C Hacıköylü
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
122001
Taşınmazların Elden Çıkarılmasında Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi: Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısının Getirdikleri
C Hacıköylü
31. Türkiye Maliye Sempozyumu, 99-123, 2016
82016
İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi
V Ekergil, C Hacıköylü, S Şengel, A Ağca
Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2013
82013
Emlak Finans ve Emlak Değerleme
S Altınırmak, A Afşar, C Hacıköylü
Anadolu Üniversitesi: Eskişehir, 2013
62013
Arsa ve Arazilere Yönelik Mali Yükümlülükler Çerçevesinde Kentsel Rantların Vergilendirilmesi
T YAYĞIR, C HACIKÖYLÜ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (2 …, 2018
42018
Türk Yükseköğretim Sisteminde Örgün, Uzaktan ve Açıköğretim Yöntemleri ile Yapılan Maliye Eğitimi Üzerine Değerlendirmeler
C Hacıköylü
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (4), 96-122, 2015
3*2015
Fiscal drag as an automatic stability tool, in the case of new regulation with price criteria in automotive sectors special consumption tax (SCT)
A TARAKTAŞ, C HACIKÖYLÜ
International Journal of Public Finance 2 (2), 159-175, 2017
22017
Damga Vergisinin Vergi Sistematiği İçindeki Yeri, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
C HACIKÖYLÜ
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (1), 129-142, 2017
22017
Finansal Kiralama Kapsamında Yapılan “Sat ve Geri Kirala” İşleminin Hukuki Yönü ve Vergisel Avantajları
C Hacıköylü
Uluslararası Anatalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (3), 13-32, 2014
22014
TRC3 BÖLGESİNDE (MARDİN, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK) VERGİ AHLAKININ BELİRLEYİCİLERİ: NİTEL BİR ANALİZ
C HACIKÖYLÜ, AY Şahin
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (1 …, 2023
12023
Arsa ve Arazilere Yönelik Mali Yükümlülükler Çerçevesinde Kentsel Rantların Vergilendirilme (me) si
T Yaygir, C Hacıköylü
Eskisehir Osmangazi University, Fac Education, 2018
12018
Taxation of Urban Rents within the Scope of Financial Obligations for Land of Parcel
T YAYĞIR, C HACIKÖYLÜ
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY …, 2018
12018
Dar Mükellef Kurumların Ticari Kazançlarının Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Çerçevesinde Vergilendirilmesi: Türkiye-İspanya Anlaşması
C Hacıköylü
12017
Sermaye Şirketlerinde Nakdi Sermaye Artırımında Özellik Arz Eden Durumlar
C Hacıköylü
12017
Sermaye Şirketlerinde Nakdi Sermaye Artırımında Özellik Arz Eden Durumlar
C HACIKÖYLÜ
Vergi Sorunları Dergisi 40 (342), 91-97, 2017
12017
FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA YAPILAN SAT VE GERİ KİRALA İŞLEMİNİN HUKUKİ YÖNÜ VE VERGİSEL AVANTAJLARI
C HACIKÖYLÜ
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2 (3), 13-31, 2014
12014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20