Ayşe Sumer
Ayşe Sumer
Marmara Üniversitesi Ticaret Hukuku Profesörü
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk Sermaye Piyasası Hukuku
A Sumer
Alfa, 2002
32*2002
Türk sermaye piyasası hukuku ve seçilmiş mevzuat: sermaye piyasası araçları; halka açık anonim ortaklıklar...
A Sumer
Alfa, 1999
321999
Türk sermaye piyasası hukuku ve seçilmiş mevzuat
A Sumer
Alfa, 1999
321999
Anonim Ortaklıklarda Azınlık Haklarının Korunması ve Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi
A Sumer
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
101991
Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Fesli
A Sumer
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (1), 171-181, 2010
92010
Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi
A Sümer
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 18 (2), 839-850, 2012
82012
Aracı Kurumların Meslek Kurallarına Aykırı İşlemleri Ve Sonuçları
A SUMER
Prof. Dr. Ömer Teoman’a Armağan, 2002
5*2002
Sermaye piyasasında meslek kuralları ve Türk hukukunda uygulanması
A Sumer
ALFA Basım Yayım Dağıtım, 2001
52001
Ticaret Hukuku Ders Kitabı
A Sumer
4*2020
Ticaret Hukuku Ders Kitabı
A Sumer
Beta, 2018
42018
Ticaret Hukuku Ders Kitabı
A Sumer
Beta, 2016
42016
Çok Kültürlülüğün Yansıması Olarak Ticaret Hukuku Açısından Şirket Birleşmeleri
A Sumer
2.Uluslararası Sosyal Ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 2018
2018
Sermaye Piyasalarında İzahnameden Doğan Tazminat Sorumluluğu
A SUMER
International Social And Economic Sciences Congress, 2018
2018
Türk Ticaret Kanunu'na göre Şirketler Topluluğununda Hakim Şirketin İtibarı ve Güven Sorumluluğu
A SUMER, GÖÇG DİĞDEM
İtibar Yönetimi, 2014
2014
ANONİM ORTAKLIKLARIN HAKLI NEDENLE FESHİ
A SUMER
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 18 (2), 839-849, 2012
2012
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA ANONİM ORTAKLIKLARIN HAKLI NEDENLE FESHİ
A Sumer
Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative …, 2010
2010
‘Anonim Ortaklıkların Mali Durumunun Bozulması ve Sermaye Kaybı Nedeni ile Sona Ermesi’
ASF Türkoğlu
Kriz Yönetimi, 2009
2009
4487 Sayılı Kanunla Değişik Sermaye Piyasası Kanunu’nun Halka Açık Anonim Ortaklıklara Etkileri.
A SUMER
Yaklaşım Dergisi, 68-79., 2000
2000
Portföy Yönetim Şirketlerinin Hukuki Sorumluluğu ve Sorumluluk Davaları
A SUMER
Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, 525- 550, 1998
1998
Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi Mümkün Müdür?
A SUMER
Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 81-84, 1998
1998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20