Follow
Polad Aliyev
Polad Aliyev
Other namesPolad Əliyev
Iğdır Devlet Universitesi
Verified email at igdir.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Forecasting apple production in Turkey
SP Eyduran, M Akın, Ş Çelik, P Aliyev, S Aykol, E Eyduran
Erwerbs-Obstbau 64 (1), 9-14, 2022
42022
Predictive modeling of multivariate adaptive regression splines: An R Tutorial
E Eyduran, A Yakubu, H Duman, P Aliyev, C Tırınk
Veri Madenciliği Yöntemleri: Tarim Alanında Uygulamaları 1th ed. Çanakkale …, 2020
42020
Vergilerin gelir dağılımı temelinde verimliliği
P Aliyev, S Hopoğlu
İktisadi Yenilik Dergisi 3 (2), 27-45, 2016
42016
Modeling and forecasting cherry production in Turkey.
M Akın, SP Eyduran, Ş Çelik, P Aliyev, S Aykol, E Eyduran
32021
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
ÖÜP ALİYEV, ÖÜL AKGÜN
Sciences 5 (19), 854-866, 2019
22019
İslâm Ekonomisi ve Tüketici Kredileri
P Aliyev, S Hopoğlu
ISEFE 2017| International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics …, 2017
22017
THE FACTORS DETERMING EXTENT OF THE DEMAND FOR INVESTMENT
P ALİYEV, L AKGUN
Advanced Math. Models & Applications 2 (1), 20-27, 2017
12017
Gayrisafi yurtiçi hâsıla içerisinde ücret gelirlerinin hacmini belirleyen faktörler
SH Polad Aliyev
Business Economics and Management Research Journal 6 (2), 186-201, 2023
2023
EĞİTİM, BİLİM, SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ
P Aliyev, S Künü
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (27 …, 2023
2023
TRA2 Bölgesi Gümrüklerinin Iğdır İli Ekonomisi Üzerine Etkisi
P ALİYEV, YE ERTÜRK
IĞDIR ARAŞTIRMALARI-I, 281-317, 2022
2022
R’da Genetik Algoritma ile Optimizasyon Örnekleri
E Eyduran, H Duman, P Aliyev
2020
R’da Bootstrap ve Permutasyon Testi yardımıyla Özellik Önemliliğinin (Feature Importance) İncelenmesi Üzerine Örnek Bir Uygulama
E Eyduran, H Duman, P Aliyev
2020
VERGİNİN FONKSİYONLARI: İNDİKATİFLİK FONKSİYONU
P ALİYEV, L AKGÜN
II ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU https://www …, 2018
2018
RUSYA'DA PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİNİN HESAPLANMASININ DENETİMİ: DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE VE GERÇEKLEŞTİRME METODOLOJİSİ.
L AKGÜN, P ALİYEV
Journal of International Social Research 11 (55), 2018
2018
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DİVERSİFİKASYON KATSAYIS
P ALİYEV, L AKGÜN, E EYDURAN
IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 2018
2018
TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE AZERBAYCAN VERGİ SİSTEMİ KARŞILAŞTIRMASI: GENEL BİR DEĞERLENDİRME
ÖS GÜRÇAM, P ALİYEV
VE PAZARLAMA ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR-I, 115, 0
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN DEVLETLERİNDE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
H SEVİNÇ, P ALİYEV, DE SEVİNÇ
PROCEEDINGS BOOK, 143, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17