Mehtap Yıldırım
Mehtap Yıldırım
Marmara Üniversitesi, AEF, Fen Bilgisi Öğretmenliği
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Proje tabanlı eğitim uygulamalarının okul öncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi
F Şahin, İ Güven, M Yurdatapan
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2011
432011
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI İLE SAĞLIKLI YAŞAMA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İ GÜVEN, M YURDATAPAN, E BENZER, F ŞAHİN
Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (4), 1431-1448, 2013
232013
Probleme dayalı laboratuvar etkinliklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine özgüvenine ve öz-yeterliliğine etkisi
M Yurdatapan
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1, 421-435, 2013
202013
ARAŞTIRMA VE SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ
M Yıldırım, S Türker Altan
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (38), 71-89, 2017
182017
İlköğretim fen ve teknoloji dersinde genetik ünitesinin bilimsel bilgilerden öğretmen bilgilerine geçişinin didaktiksel dönüşüm teorisi yaklaşımı ile değerlendirilmesi.
M Yıldırım
Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008
182008
Okul öncesinde örnek olaya dayalı problem çözme ile ilgili bir araştırma
F Şahin, M Yıldırım
I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Konferansı 1, 201-210, 2006
172006
Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Test Geliştirme Çalışması
F Şahin, M Yıldırım, H Sürmeli, İ Güven
Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(2), 124-138. 2 (2 …, 2018
162018
EĞİTSEL OYUNLARLA FEN DERSİNE “VAR MISIN YOK MUSUN”?
S CAN, M YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (35), 12-25, 2017
16*2017
Fen ve teknoloji özel alan yeterliklerinin öğretmen yetiştirme programlarında kazandırılmalarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi
M ERGUN, M YURDATAPAN, H SÜRMELİ
Milli Eğitim 42 (200), 49-67, 2013
132013
ilköğretim 6 7 Ve 8 Sınıf Fen Öğretim Programlarının Biyoloji Alanı Açısından Tarihsel Değerlendirmesi
M YURDATAPAN
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (1), 41-60, 2011
122011
DNA KAVRAMLARI İLE İLGİLİ ANİMASYON VE MODEL KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ.
M Yurdatapan, F ŞAHİN
Electronic Turkish Studies 8 (8), 2013
102013
Sınıf Dışı Etkinliklerinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi
Z BODUR, M YILDIRIM
Eğitim Bilimleri Dergisi 47 (47), 125-140, 2018
82018
The Effect of Project- Based Educational Applications on the Scientific Literacy of 2nd Grade Elemantary School Pupils.
İ Güven, M Yurdatapan, F Şahin
International Journal Of Education and Research 2 (1), 1-10, 2014
82014
Fen ve teknoloji dersi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi sırasındaki öğretmen rollerinin değerlendirilmesi
M Yurdatapan
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 31 …, 2010
72010
Didaktiksel dönüşüm teorisi ve fen eğitimi
M Yildirim, F ŞAHİN
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (1 …, 2009
72009
Eğitim Araştırmacılarının Bilim Etiğine İlişkin Görüşleri
E ÇETİNKAYA, E ÇETİNKAYA, M YILDIRIM, F KABAPINAR
Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 3 (2), 84-101, 2017
52017
İlköğretim fen ve teknoloji dersi genetik ünitesinde öğretmen bilgilerinin" didaktiksel dönüşüm teorisi" yaklaşımıyla değerlendirilmesi.
M YURDATAPAN, F ŞAHİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (1), 294-324, 2012
52012
Secondary School Students’ Performance and Opinions Towards Activities Based on Engineering Design Process
H Sürmeli, M Yıldırım, A GÖCÜK, Y SEVGİ
Cukurova University Faculty of Education Journal 47 (2), 844-872, 2018
42018
ARAŞTIRMA SORGULAMAYA DAYALI ETKİNLİKLERİN ÇEVRE İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARA ETKİSİ
F Gülhan, M Yurdatapan
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (27), 237-258, 2014
42014
Antropolojik didaktik teorisi ve fen öğretimi
M Yildirim, F ŞAHİN
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (1 …, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20