Tolga Ulusoy
Tolga Ulusoy
Professor of Finance, Kastamonu University
Verified email at kastamonu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Complexity of major UK companies between 2006 and 2010: Hierarchical structure method approach
T Ulusoy, M Keskin, A Shirvani, B Deviren, E Kantar, CÇ Dönmez
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 391 (21), 5121-5131, 2012
342012
Financial power analysis of countries: Transmitters (adsorbents), setters and unresistants
T Ulusoy
African Journal of Business Management 5 (22), 9087, 2011
162011
Systematic Risk and Firm Financial Structure: Evidence on Istanbul Stock Exchange
T Ulusoy
The Business Review Cambridge 11 (2), 226-231, 2008
152008
İMKB Endeks Öngörüsü İçin İleri Beslemeli Ağ Mimarisine Sahip Yapay Sinir Ağı Modellemesi
T Ulusoy
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2010
112010
Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: BİST’de Bir Uygulama
T Ulusoy, Y Esmer, D Faruk
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2), 1889-1905, 2019
62019
İl Özel İdarelerinde Alternatif Finansman Kaynakları: Karbon Sertifikaları ve Kullanımı
T ULUSOY, H ATAY
Electronic Turkish Studies 13 (30), 2018
42018
Price fluctuations in econophysics
T Ulusoy
Global financial crisis and its ramifications on capital markets, 459-474, 2017
42017
Bankacılık: giriş ve ilkeleri
AY Ersoy, G Okay, O Kandemir, E Doğan, A Şemsi, T Ulusoy, R Yücel, ...
Beta, 2015
42015
Forensic Accounting in Financial Fraud Control in Digital Environment: A Research on Independent Auditors
N KURNAZ, İ KÖKSAL, T ULUSOY
Electronic Turkish Studies 14 (3), 2019
32019
Innovation in Participation Banks: A Review on Turkey
Y Esmer, T Ulusoy, F Dayı
Second International Scientific Conferences Economics and Management, Slovenia., 2018
32018
Türkiye’de Gerçekleşen Terör Saldırılarının Olay Analizi: VIX Korku Endeksi, BIST 100 ve Kredi Temerrüt Swapları Üzerine Etkileri
T ULUSOY, S KENDİRLİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2), 1125-1144, 2019
22019
The Relationship Betwen Footballer and Head Coach Transfer News and Stock Prices of Sport Clubs
F Dayı, İY Gök, T Ulusoy
19 June 2018, 39th International Academic Conference, Amsterdam, 2018
22018
Yenilenebilir Enerji Finansmanına Güncel Yaklaşımlar
T Ulusoy
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 (1 …, 2017
22017
Kastamonu ili Sermaye Şirketlkerinin Muhasebesini Tutan SMMM’xxlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Raporlama Yapabilme Düzeyleri ile Sermaye …
M Erdoğan, T Ulusoy, T Benli, F Çakmak, D Dengel, F Civek
Mumeyek Vakfı Yayınları No:11, 2017
22017
Bankacılıkta Risk Yönetimi
T Ulusoy
Ed. Ferudun Kaya, Bankacılık Giriş ve İlkeleri, İstanbul: Beta Yayıncılık …, 2012
22012
Teknoloji ve Yeniden Şekillendirildiği Makro-Ekonomik Büyüme Modelleri
FZ Savi, O Kandemir, T Ulusoy
Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP) Üniversite Sanayi …, 2008
22008
A New Financing Model for Carbon Emission Reduction Projects: The Use of Carbon Emission Reduction Purchase Agreements (ERPA) in the Private Pension System
G Şen, MY Çelik, T Ulusoy
Alınteri Journal of Agricultural Sciences 34 (2), 2019
12019
Ekonofizik ve Finansal Entropi
T Ulusoy
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 (1 …, 2017
12017
Finansal Yönetim: Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler
A Gündoğdu
Seçkin Yayınevi, 2017
12017
Election Declarations:Effects on Borsa İstanbul
T Ulusoy, MY Çelik
International Journal of Eurasia Social Sciences 10 (38), 1189-1203, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20