tuğçe günter
tuğçe günter
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi
Verified email at beun.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of problem-based learning (PBL) on the academic achievement of students studying ‘Electrochemistry’
T Günter, SK Alpat
Chemistry Education Research and Practice 18 (1), 78-98, 2017
402017
Understanding ‘green chemistry’and ‘sustainability’: an example of problem-based learning (PBL)
T Günter, N Akkuzu, Ş Alpat
Research in science & Technological education 35 (4), 500-520, 2017
172017
Türk Eğitim Tarihi Dersine İlişkin Öğrencilerin Algı ve Beklentileri
M Şahin, M Ellez, T Günter
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3, 2009
72009
The Effect of the REACT Strategy on Students’ Achievements with Regard to Solubility Equilibrium: Using Chemistry in Contexts
T Günter
Chemistry Education Research and Practice 19 (4), 1287-1306, 2018
62018
Türkiye'deki Meslek Yüksekokullarında Uzaktan Eğitim.
T Günter, EÖ Güneş, EO Demır
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 2 (1), 2012
42012
Effectiveness of a Problem-Based Learning (PBL) Scenario for Enhancing Academic Achievement of Energy Metabolism
T Günter
Research in Science Education, 2018
32018
The effect of using a case study on the academic achievement of students in learning about the topic of ‘Vitamins’
T Günter, FEO Demir
Journal of Biological Education 53 (3), 288-301, 2019
22019
IMPLEMENTATION OF CASE-BASED LEARNING (CBL) METHOD IN ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY COURSE
T Günter, SK Alpat, ÖB Azman
Education Sciences 14 (1), 17-34, 2019
12019
What is the Effect of Case-Based Learning on the Academic Achievement of Students on the Topic of “Biochemical Oxygen Demand?”
T Günter, S Kılınç Alpat
Research in Science Education 49 (6), 1707-1733, 2019
12019
Developing a Valid and Reliable Chemistry Achievement Test in Electrochemistry
T Tunç, S Kılınç Alpat
Journal of Higher Education and Science 5 (3), 347, 2015
12015
Meslek Yüksekokullarında Temel Kimya Dersi İçin Bilgisayar Destekli Aktif Öğrenme Yönteminin Önemi.
T Günter, EO Demir, TA Güner
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 1 (3), 2011
12011
Development a Material Used in Case-Based Learning for Analytical Chemistry Laboratory Application and Students’ Views
T Günter, S Kılınç Alpat
Kastamonu Education Journal 27 (5), 2261-2278, 2019
2019
Tibbi Laboratuar Teknikleri Programında Probleme Dayalı Öğrenme İle Mikrobiyoloji Dersinin Etkinliğinin Araştırılması
E Güneş, FEO Demir, T Günter
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 62-68, 2018
2018
The Implementation of a Developed Scenario Concerning ‘Proteins’ Topic For The Associate’s Degree Level Students: Problem - Based Learning
T Günter
Turkish Studies 13 (4), 621-648, 2018
2018
ÖN LİSANS DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ‘PROTEİNLER’KONUSUNA İLİŞKİN GELİŞTİRİLEN SENARYONUN UYGULANMASI: PROBLEME-DAYALI ÖĞRENME
T GÜNTER
Turkish Studies 13 (4), 621-648, 2018
2018
Students’ Opinions About Problem-Based Learning (PBL) and Scenario Applied in Teaching Electrochemistry
T Günter, S Kılınç Alpat
Karaelmas Science and Engineering Journal 8 (1), 346-358, 2018
2018
Microbiology Learning’s Effectiveness in Medical Laboratory Techniques Program
E Güneş, E Demir Ofluoğlu, T Günter
National Environmental Science Research Journal 1 (1), 62-68, 2018
2018
The Development and Implementation of a Scenario Concerning theTopic of ‘Carbohydrates and Lipids’
E Ofluoğlu Demir, T Günter
FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences 43 (1), 7-16, 2018
2018
Elektrokimyada Geçerlik ve Güvenirliği Sağlanmış Kimya Başarı Testinin Geliştirilmesi
T Tuğçe, SK AlPAT
Distance Education of Vocational High Schools in Turkey
T GÜNTER, EÖ GÜNEŞ, EO DEMİR
Journal of Higher Education and Science 2 (1), 054-062, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20