Follow
Güven SEVİL
Güven SEVİL
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Finansal yönetim
S Büker, D Bayar, G Sevil
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 1999
3971999
Finansal risk yönetimi çerçevesinde piyasa volatilitesinin tahmini ve portföy VaR hesaplamaları
G Sevil
TC Anadolu Üniversitesi, 2001
1192001
Spor yönetimi
N Basım, M Argan
Detay Yayıncılık, 2009
1132009
Finansal Yönetim-II
G Sevil, M Başar, M Coşkun
Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013
412013
Sermaye piyasaları ve finansal kurumlar
C Sarıkamış, N Aydın, G Sevil
TC Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakiltesi, 2001
412001
Predicting IPO initial returns using random forest
B Baba, G Sevil
Borsa Istanbul Review, 2020
352020
Forecasting world stock markets volatility
A Yalama, G Sevil
International Research Journal of Finance and Economics 15, 159-174, 2008
302008
Sermaye yapısı teorilerinin geçerliliğinin test edilmesi: Panel veri analizi kullanılarak İMKB-imalat sektörü üzerinde ampirik bir uygulama
ME Yıldız, A Yalama, G Sevil
İktisat/İşletme ve Finans Dergisi 24 (278), 25-45, 2009
282009
Wine producers’ perceptions of wine tourism
G Sevil, HR Yüncü
Tourism: An International Interdisciplinary Journal 57 (4), 477-487, 2009
282009
Forecasting performance of smooth transition autoregressive (STAR) model on travel and leisure stock index
M Umer, Usman, T Sevil, G Sevil
The Journal of Finance and Data Science 4 (2), 90-100, 2018
272018
Small investor behavior in Istanbul stock exchange (ISE)
G Sevil, M Sen, A Yalama
Middle Eastern Finance and Economics 1, 74-79, 2007
262007
Foreign investors and noise trade in Istanbul stock exchange
G Sevil, M Özer
International Journal of Business and Social Science 3 (4), 2012
252012
Supply chain management as a sustainable performance booster for the accommodation enterprises: evidence from North Cyprus tourism sector
A Öztüren, S Güven
Canadian Center of Science and Education (CCSE), 2009
222009
The dynamic linkages between exchange rates and stock prices: Evidence from emerging markets
M Umer, Usman, G Sevil, S Kamişli
Journal of Finance and Investment Analysis 4 (3), 17-32, 2015
182015
Finansal Yönetim 2
G Sevil, M Başar, M Coşkun
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013
182013
CDS Primleri ile Portföy Yatırımları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
G SEVİL, T ÜNKARACALAR
Maliye ve Finans Yazıları, 285-300, 2020
142020
Borsa İstanbul alt sektör endeksleri arasındaki oynaklık yayılımlarının analizi
M Kamışlı, G Sevil
Business & Management Studies: An International Journal 6 (4), 1015-1032, 2018
132018
The effect of word-of-mouth communication on stock holdings and trades: Empirical evidence from an emerging market
M Argan, G Sevil, A Yalama
Journal of Behavioral Finance 15 (2), 89-98, 2014
132014
The effects of crises on volatility spillovers between Borsa Istanbul sector indexes
M Kamışlı, S Kamışlı, G Sevil
Advances in Economics and Business 4 (7), 339-344, 2016
122016
Açik Alan Egzersiz Parklari Ve Kullanicilarina İlişkin Bir Araştirma
D Şimsek, H Katırcı, M Akyıldız, G Sevil
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (2), 41-48, 2011
112011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20