Follow
Selman TEMİZ
Selman TEMİZ
Yozgat Bozok Üniversitesi
Verified email at bozok.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tüketicilerin yaş kuşaklarına göre wom hakkındaki değerlendirmeleri
R Kurtoğlu, AT Sönmez, S Temiz
Eurasian Business & Economics Journal 2 (2), 416-430, 2016
112016
DESTİNASYON PAZARLAMASI KAPSAMINDA EKOTURİZM DESTİNASYONU OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ'NİN POTANSİYELİNİN YERLİ TURİSTLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.
R KURTOĞLU, S TEMİZ
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2018
62018
Konaklama sektöründe duyusal markalamanın önemi: Beş yıldızlı bir otel örneği
M KARA, S TEMİZ
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (3), 2018
42018
Kapadokya Bölgesinin ekoturizm potansiyelinin yerli turistler tarafından değerlendirilmesi
S Temiz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
32016
Literary Tourism: A Perspective of the Visitor Experience in the Museum of Innocence
O Atsız, S Temiz
Global Perspectives on Literary Tourism and Film-Induced Tourism, 37-52, 2022
2022
Service failure, service recovery and attributıon theory: a conceptual study
S Temiz, R Kurtoğlu
Hitit Journal of Social Sciences 14 (2), 360-383, 2021
2021
HİZMET HATASI, HİZMET TELAFİSİ VE ATIF TEORİSİ: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
S TEMİZ, R KURTOĞLU
Hitit Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 360-383, 2021
2021
Evaluation of higher education institutions on the basis of perceived market orientation
R Kurtoğlu, S Temiz
Hitit University Journal of Social Sciences Institute 12 (2), 593-617, 2019
2019
DESTİNASYON PAZARLAMASI KAPSAMINDA EKOTURİZM DESTİNASYONU OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NİN POTANSİYELİNİN YERLİ TURİSTLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
S TEMİZ, R KURTOĞLU
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (22), 89-108, 2018
2018
EVALUATIONS OF THE CONSUMERS ACCORDING TO THE AGE GENERATIONS ABOUT WOM
R KURTOĞLU, AT SÖNMEZ, S TEMİZ
2016
ÇEVRİMİÇİ YEMEK İŞLETMELERİ HAKKINDAKİ E-ŞİKÂYETLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
R Kurtoğlu, S Temiz, A Sönmez
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ALGILANAN PAZAR YÖNELİMİ TEMELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
R KURTOĞLU, S TEMİZ
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2), 593-617, 0
Yozgat’ın Alternatif Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
A Galip, E BALIKÇI, S TEMİZ, O ATSIZ
Turizm Çalışmaları Dergisi 1 (1), 1-16, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13