Follow
Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Neriman ARAL
Ankara University Faculty of Health Sciences / Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi eğitiminde oyun
N Aral, F Gürsoy, A Köksal
İstanbul; Ya-pa Yayın, 2001
587*2001
Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı
N Aral, A Kandır, M Can Yaşar
Pegem Atıf İndeksi, 1-24, 2001
435*2001
Okul öncesi eğitim ve ana sınıfi programları
N Aral, A Kandır, M Can Yaşar
Ya-Pa, 2000
420*2000
Çocuk gelişimi
N Aral
YA-PA Yayın A. Ş, 2001
3202001
Çocuk hakları çerçevesinde çocuk ihmal ve istismarı
N Aral, F Gürsoy
Milli Eğitim Dergisi 151 (5), 27-54, 2001
2242001
Özel eğitim gerektiren çocuklar ve özel eğitime giriş
N Aral
Morpa Kültür Yayınları, 2007
2192007
Altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitiminin etkisinin incelenmesi
E Durualp, A Neriman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (39), 160-172, 2010
2172010
Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal davranışının incelenmesi
NH Karaca, A GÜNDÜZ, A Neriman
Journal of Theoretical Educational Science 4 (2), 65-76, 2011
1892011
Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi
MC Yaşar, N Aral
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 (2), 2010
1772010
Fiziksel istismar ve çocuk
N Aral
1671997
Sanat eğitimi-yaratıcılık etkileşimi
N Aral
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (15), 11-17, 1999
1561999
Tarihsel süreç içerisinde çocuk ve çocukluk kavramları
M Sağlam, A Neriman
Çocuk ve Medeniyet 1 (2), 43-56, 2016
1312016
Türkiye'de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi
MCAN YAŞAR, A Neriman
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (22), 70-90, 2011
1172011
Oyun temelli sosyal beceri eğitimi
E Durualp, N Aral
Ankara: Vize Yayıncılık 2, 89, 2011
1162011
Zihinsel engelli çocukların kardeş ilişkilerinin anne ve kardeş algılarına göre değerlendirilmesi
E Ahmetoğlu, N Aral
Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Bilimsel Araştırma ve …, 2004
1002004
Çocukların Televizyon ve Diger Etkinliklere Harcadıklari Sürenin Incelenmesi
N Aral, Y Aktaş
Hacettepe Üniversitesi E÷ itim Fakültesi Dergisi 13, 99-105, 1997
971997
BABA YOKSUNU OLAN VE ANNE-BABASI İLE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
F Özdal, A Neriman
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 255-267, 2005
912005
Altı yaşındaki çocukların görsel algılama düzeylerine frostig gelişimsel görsel algı eğitim programının etkisinin incelenmesi
B Tuğrul, N Aral, S Erkan, İ Etikan
Journal of Qafqaz University 8, 67-84, 2001
912001
Altı yaşındaki çocukların görsel algılama düzeylerine frostig gelişimsel görsel algı eğitim programının etkisinin incelenmesi
B Tuğrul, N Aral, S Erkan, İ Etikan
Journal of Qafqaz University 8, 67-84, 2001
912001
Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının sosyal uyum ve becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitiminin etkisinin incelenmesi: Çankırı örneği
E Durualp
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
902009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20