Prof. Dr. Tamer AKSOY
Prof. Dr. Tamer AKSOY
Ibn Haldun University
ihu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Tüm Yönleriyle Denetim: AB ile Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir Paradigma
T Aksoy
Yetkin Yayınları, Ankara, 2002
74*2002
Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartlarında Uyumlaştırma ve UMS/UFRS Bazında Küresel Muhasebe Standartları Setine Yöneliş Eğilimi
T Aksoy
Mali Çözüm Dergisi / Financial Analysis, ISSN 1303-5444 15 (71 (Nisan-Mayıs …, 2005
432005
Basel II ve İç Kontrol
T Aksoy
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Yayın No:49, ISBN:978-975 …, 2007
422007
Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: Analitik Bir İnceleme
T Aksoy
Mali Çözüm Dergisi / Financial Analysis, ISSN 1303-5444 15 (72 (Temmuz …, 2005
322005
Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiye'de Uluslarüstü Bankacılık: Sistematik ve Analitik Bir Yaklaşım
T Aksoy
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yayınları No:109, ISBN-975-6951-06-0, 1998
241998
Tüm Yönleriyle Denetim: AB ile Müzakere ve Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir Paradigma, Genişletilmiş 2.Baskı, 2 Cilt
T Aksoy
Yetkin Yayınları, ISBN 975-464-228-1, Ankara, 2006
15*2006
Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemelerle Uyumlu Çok Yönlü Bir İç Kontrol Anket Formu Önerisi
T Aksoy
Mali Çözüm Dergisi / Financial Analysis, ISSN 1303-5444 73 (15, Ekim-Kasım …, 2005
152005
Kurumsal Yönetim Bağlamında Sarbanes-Oxley Yasası’nın Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Getirdiği Temel Düzenlemeler
T Aksoy
Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO 16 (165 Mart-Nisan), 4-6, 2006
132006
An Empirical Analysis on the Determinants of Fraud Cases in Turkey
T Aksoy, S Kahyaoglu
International Journal of Business and Social Sciences, ISSN 2219-1933 (Print …, 2012
82012
Measuring the Internal Audit Performance: Tips for Succesful Implementation in Turkey
T Aksoy, S Kahyaoğlu
American International Journal of Contemporary Research, ISSN2162-139X …, 2013
72013
Basel ve İç Kontrol
T Aksoy
Ankara: Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, 2007
62007
Establishment of Effective Internal Audit Function: Recommendations for Best Practice
T Aksoy, S Bozkus
Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN 1548-6583 (Print); USA 8 (9 …, 2012
52012
Derecelendirme Süreci Işığında Basel II ‘nin Kobilere Etkileri ve Kobilerce Atılması Gereken Adımlar: Analitik Bir Bakış
T Aksoy
Mali Çözüm Dergisi / Financial Analysis, ISSN 1303-5444 18 (84), 71-102, 2007
52007
Tüm yönleriyle denetim: AB ile müzakere uyum sürecinde denetimde yeni bir paradigma
T Aksoy
Ankara: Yetkin Yayınları, 2006
52006
Küresel Etkili Muhasebe ve Denetim Skandallarının Nedenleri Işığında Sarbanes-Oxley Yasası ile SPK Düzenlemesinin Karşılaştırılması
T Aksoy
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, World of Accounting Science 7 (4), 45-79, 2005
52005
Uluslararası Denetim Standartlarına Geçiş Sürecinde AB Denetim Müktesebatı ve Yeni AB 8.Denetim Direktif Tasarısına Karşılaştırmalı Bir Bakış
T Aksoy
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, World of Accounting Science, ISSN-1302-258X …, 2005
52005
Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve Muhasebe Yasal Düzenleme Çerçevesine İlişkin Analitik Bir Değerlendirme
T Aksoy
Muhasebe ve Denetime Bakış, Accounting and Auditing Review, ISSN:1307-6639 5 …, 2005
42005
Basel-II: Temel Düzenlemeler, Etkiler ve Ülkemize Yönelik Öneriler
T Aksoy
Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554 15 (162 Eylül-Ekim), 14-23, 2005
3*2005
Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Süreci ile KOBİ’ler, Bankalar ve Kurumsal İşletmeler Işığında Basel ve İç Kontrol
T Aksoy
Türmob yayınları No:384, ISBN:978-975-555-193-7, Ankara, 2010
22010
Ortak Pazarla Muhtemel Bir Entegrasyon Işığında Türk Otomotiv Sanayii Yatırımları
T Aksoy
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yayın No:20, İstanbul Avcıol Matbaası, 175 sayfa., 1990
21990
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20