Omer KOCAK
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fatih projesi kapsamındaki lcd panel etkileşimli tahta uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları (Erzincan ili örneği)
Ö Koçak
Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 2013
392013
İlköğretimde görev yapan branş öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri
A Gülcü, M Solak, S Aydın, Ö Koçak
Electronic Turkish Studies 8 (6), 195-213, 2013
382013
Fatih projesinde kullanılan LCD panel etkileşimli tahta uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları
Ö Koçak, A Gülcü
Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (3), 1221-1234, 2013
332013
Teachers’ remarks on interactive whiteboard with LCD panel technology
Ö Koçak, A Gülcü
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 1 …, 2013
122013
Investigating the status of tablet computers and e-books use of open education faculty students: A case study
Ö Koçak, Ö Yıldırım, E Kurşun, G Yıldırım
International Journal of Distance Education Technologies (IJDET) 14 (2), 49-63, 2016
82016
The educational potential of augmented reality technology: Experiences of instructional designers and practitioners
Ö Koçak, RM Yılmaz, S Küçük, Y Göktaş
Journal of Education and Future 2019 (15), 17-36, 2019
62019
Sanal dünyalarda kullanılan öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri
Ö Koçak, T Demirel, T Karakuş Yılmaz, Y Göktaş
e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2), 40-51, 2016
42016
Ebeveynlerin çizgi filmlere yönelik bakış açılarının ve görüşlerinin incelenmesi
Ö Koçak, Y Göktaş
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4 (1), 52-73, 2020
12020
Televizyon ve çizgi film: Okul öncesi çocukların ve ebeveynlerinin izleme alışkanlıkları
Ö Koçak, Y Göktaş
27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, 2018
12018
Çevrimiçi teknolojilerle desteklenen geleneksel öğrenme ortamlarının akademik başarı üzerindeki etkisine genel bakış: Meta analiz
Ö Koçak, Y Göktaş
Pegem Atıf İndeksi, 723-732, 2017
12017
Instructional design studies between 1975 and 2019: A bibliometric analysis
I Goksu, O Kocak, A Gunduz, Y Goktas
International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IJOPCD) 11 (1 …, 2021
2021
The effects of three-dimensional cartoons on pre-school children’s conceptual development in relation to spatial perception
O Kocak, Y Goktas
International Journal of Early Years Education, 1-18, 2020
2020
Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik metaforik algıları
İ Goksu, Ö Kocak
Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi 9 (2), 125-143, 2020
2020
Öğrencilerin 21. yüzyıl beceri düzeyleri ve beceriler arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ö Koçak, İ Göksu
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), 772-784, 2020
2020
Meta analizlere göre akademik başarıyı neler etkiler?
Ö Koçak, A Gündüz, Y Göktaş
27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, 2018
2018
Bir öğrenme ortamı olarak sanal dünyaların tasarımında karşılaşılan pedagojik zorluklar
Ö Koçak, T Karakuş Yılmaz, Y Göktaş
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (2), 90-107, 2018
2018
PEDAGOGICAL CHALLENGES ENCOUNTERED IN THE DESIGN OF VIRTUAL WORLDS AS A LEARNING ENVIRONMENT
Ö Koçak, TK YILMAZ, Y GÖKTAŞ
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (2), 157-170, 2018
2018
Methodological and Statistical Trends in Educational Technology Dissertations
A Gündüz, C Gündüzalp, Ö Koçak, Y Göktaş
11 th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2017
2017
An Overview For The Influence Of Web-Based Learning Environments On Academic Success: A Meta-Analysis
Ö Koçak, Y Göktaş
26 th International Conference on Educational Sciences, 185-187, 2017
2017
3B Sanal Öğrenme Ortamlarının Eğitimde Kullanımı: Karşılaştırmalı Analiz
İ Reisoğlu, Ö Koçak
3 Boyutlu Sanal Dünyaların Eğitimde Kullanımı, 105-130, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20