Takip et
M. Murat Yaslioglu
M. Murat Yaslioglu
yaslioglu.com
yaslioglu.com üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması
MM Yaşlıoğlu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 46, 74-85, 2017
17262017
Transformational leaders in action: Theory has been there, but what about practice?
MM Yaslioglu, NS Erden
IUP Journal of Business Strategy 15 (1), 42-53, 2018
762018
Duygusal zeka ve çatışma yönetimin yöntemleri arasındaki ilişki ve bu ilişkide lider üye etkileşiminin rolü
M Yaşlıoğlu, I Pekdemir, D Toplu
Yönetim Bilimleri Dergisi 11 (22), 191-220, 2013
742013
An Empirical Research on the Relationship between Job Insecurity, Job Related Stress and Job Satisfaction in Logistics Industry
M Yaşlıoğlu, AÖ Karagülle, M Baran
Procedia - Social and Behavioral Sciences 99, 332–338, 2013
602013
Dönüşümcü liderliğin yeniliği destekleyici örgüt iklimi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma
Y Şen, MM YAŞLIOĞLU
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2010
542010
The role of innovation and perceived service quality in creating customer value: a study on employees of a call center establishment
M Yaşlıoğlu, BÖÖ Çalışkan, Ö Şap
Procedia - Social and Behavioral Sciences 99, 629 – 635, 2013
442013
How and when to use which fit indices? A practical and critical review of the methodology
M Yaşlıoğlu, DT Yaşlıoğlu
Istanbul Management Journal, 1-20, 2020
392020
Role of Innovation in Creating Customer Value in Hotel Establishments: A Study on Managers
S Kanten, MM Yaslioglu
The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences 17 (2), 437-449, 2012
322012
An empirical research on the relationship between job insecurity and employee health & safety
M Baran, P Kanten, S Kanten, M Yaşlıoğlu
Ege Academic Review 9 (3), 969-976, 2009
302009
An investigation of the characteristics of learning organizations in Turkish companies: Scale validation
MM Yaşlıoğlu, Ö Şap, D Toplu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 726-734, 2014
292014
Corporate Reputation in the Era of Social Media: A Study in Turkish Banking Industry.
D Toplu, M Yaslioglu, NS Erden
IUP Journal of Business Strategy 11 (2), 2014
282014
Karar verme sürecinde eğilimler ve bir araştırma
MM Yaşlioğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
212007
Mediating Effects of Job Demands on The Relationship Between Type A Personality and Workaholism: A Study on Turkish Workers
Nil Erden, Duygu Toplu, M. Murat Yaşlıoğlu
IUP Journal of Organizational Behavior 12 (2), 7-14, 2013
182013
Rekabet Avantajı Ve Strateji-Yöneticinin El Kitabı
MM Yaşlıoğlu
Beta Yayım, İstanbul, 2016
172016
Kurumsal itibar ve işletmelerde kurumsal itibar algısını ölçmeye yönelik bir model önerisi: Otomotiv sektöründe uygulanması
MM Yaşlıoğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
152012
Work organization and human resource management
C Machado, JP Davim
Springer International Publishing, 2014
132014
Effects of Trust on Job Satisfaction and Mediatory Role of New Identification between Trust and Job Satisfaction in Mergers
Y Meral, M Yaslioglu, F Semercioz
International Journal of Managerial Studies and Research 4 (5), 54-67, 2016
122016
Solving Facility Location Problem for a Plastic Goods Manufacturing Company in Turkey Using AHP and TOPSIS Methods
M Yaslioglu, E Önder
Journal of Administrative Sciences 14 (28), 223-250, 2016
92016
Ücret adaletinin hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma davranışları üzerindeki etkisinde ücret eşitliği algısının rolü.
P Kanten, S Kanten, M Yeşiltaş, M Yaşlıoğlu
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16, 2015
92015
Müşterilerle uzun dönemli ilişki geliştirmek için kurumsal itibar yönetimi
İ Erdoğmuş, M Yaşlıoğlu
İtibar yönetimi içinde (85-110). İstanbul: Beta Yayınları, 2014
62014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20