Follow
M. Murat Yaslioglu
M. Murat Yaslioglu
yaslioglu.com
Verified email at yaslioglu.com
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması
MM YAŞLIOĞLU
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 46, 74-85, 2017
14882017
Transformational leaders in action: Theory has been there, but what about practice?
MM Yaslioglu, NS Erden
IUP Journal of Business Strategy 15 (1), 42-53, 2018
662018
Duygusal zeka ve çatışma yönetimin yöntemleri arasındaki ilişki ve bu ilişkide lider üye etkileşiminin rolü
M YAŞLIOĞLU, I Pekdemir, D Toplu
Yönetim Bilimleri Dergisi 11 (22), 191-220, 2013
622013
An Empirical Research on the Relationship between Job Insecurity, Job Related Stress and Job Satisfaction in Logistics Industry
M Yaşlıoğlu, AÖ Karagülle, M Baran
Procedia - Social and Behavioral Sciences 99, 332–338, 2013
542013
Dönüşümcü liderliğin yeniliği destekleyici örgüt iklimi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma
Y Şen, MM YAŞLIOĞLU
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2010
462010
The role of innovation and perceived service quality in creating customer value: a study on employees of a call center establishment
M Yaşlıoğlu, BÖÖ Çalışkan, Ö Şap
Procedia - Social and Behavioral Sciences 99, 629 – 635, 2013
412013
Role of Innovation in Creating Customer Value in Hotel Establishments: A Study on Managers
S Kanten, MM Yaslioglu
The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences 17 (2), 437-449, 2012
302012
An empirical research on the relationship between job insecurity and employee health & safety
M Baran, P Kanten, S Kanten, M YAŞLIOĞLU
Ege Academic Review 9 (3), 969-976, 2009
282009
An investigation of the characteristics of learning organizations in Turkish companies: Scale validation
MM Yaşlıoğlu, Ö Şap, D Toplu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 726-734, 2014
272014
Corporate Reputation in the Era of Social Media: A Study in Turkish Banking Industry.
D Toplu, M Yaslioglu, NS Erden
IUP Journal of Business Strategy 11 (2), 2014
262014
How and when to use which fit indices? A practical and critical review of the methodology
M Yaşlioğlu, DT Yaşlioğlu
Istanbul Management Journal, 1-20, 2020
232020
Karar verme sürecinde eğilimler ve bir araştırma
MM Yaşlıoğlu
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007
212007
Rekabet Avantajı Ve Strateji-Yöneticinin El Kitabı
MM Yaşlıoğlu
Beta Yayım, İstanbul, 2016
162016
Mediating Effects of Job Demands on The Relationship Between Type A Personality and Workaholism: A Study on Turkish Workers
Nil Erden, Duygu Toplu, M. Murat Yaşlıoğlu
IUP Journal of Organizational Behavior 12 (2), 7-14, 2013
162013
Kurumsal itibar ve işletmelerde kurumsal itibar algısını ölçmeye yönelik bir model önerisi: Otomotiv sektöründe uygulanması
MM Yaşlıoğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
132012
Effects of Trust on Job Satisfaction and Mediatory Role of New Identification between Trust and Job Satisfaction in Mergers
Y Meral, M Yaslioglu, F Semercioz
International Journal of Managerial Studies and Research 4 (5), 54-67, 2016
122016
Work organization and human resource management
C Machado, JP Davim
Springer International Publishing, 2014
82014
Solving Facility Location Problem for a Plastic Goods Manufacturing Company in Turkey Using AHP and TOPSIS Methods
M Yaslioglu, E Önder
Journal of Administrative Sciences 14 (28), 223-250, 2016
7*2016
Ücret adaletinin hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma davranışları üzerindeki etkisinde ücret eşitliği algısının rolü.
P Kanten, S Kanten, M Yeşiltaş, M Yaşlıoğlu
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16, 2015
72015
Transformational Leadership: A Qualitative Study for the Practical Usage
NS Erden, M Yaşlioğlu
Eurasian Business Perspectives: Proceedings of the 23rd Eurasia Business and …, 2020
52020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20