M. Murat Yaslioglu
M. Murat Yaslioglu
yaslioglu.com
Verified email at yaslioglu.com
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması
MM YAŞLIOĞLU
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 46, 74-85, 2017
3912017
An Empirical Research on the Relationship between Job Insecurity, Job Related Stress and Job Satisfaction in Logistics Industry
M Yaşlıoğlu, AÖ Karagülle, M Baran
Procedia - Social and Behavioral Sciences 99, 332–338, 2013
382013
Duygusal zeka ve çatışma yönetimin yöntemleri arasındaki ilişki ve bu ilişkide lider üye etkileşiminin rolü
M YAŞLIOĞLU, I Pekdemir, D Toplu
Yönetim Bilimleri Dergisi 11 (22), 191-220, 2013
332013
Transformational leaders in action: Theory has been there, but what about practice?
MM Yaslioglu, N SelenayErden
IUP Journal of Business Strategy 15 (1), 2018
292018
Role of Innovation in Creating Customer Value in Hotel Establishments: A Study on Managers
S Kanten, MM Yaslioglu
The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences 17 (2), 437-449, 2012
232012
An empirical research on the relationship between job insecurity and employee health & safety
M Baran, P Kanten, S Kanten, M YAŞLIOĞLU
Ege Akademik Bakış Dergisi 9 (3), 969-976, 2009
222009
An investigation of the characteristics of learning organizations in Turkish companies: Scale validation
MM Yaşlıoğlu, Ö Şap, D Toplu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 726-734, 2014
212014
The role of innovation and perceived service quality in creating customer value: a study on employees of a call center establishment
M Yaşlıoğlu, BÖÖ Çalışkan, Ö Şap
Procedia - Social and Behavioral Sciences 99, 629 – 635, 2013
212013
Dönüşümcü liderliğin yeniliği destekleyici örgüt iklimi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma
Y Şen, MM YAŞLIOĞLU
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2010
212010
Corporate reputation in the era of social media: A study in turkish banking industry
D Toplu, M Yaslioglu, NS Erden
IUP Journal of Business Strategy 11 (2), 28, 2014
172014
Mediating Effects of Job Demands on The Relationship Between Type A Personality and Workaholism: A Study on Turkish Workers
Nil Erden, Duygu Toplu, M. Murat Yaşlıoğlu
IUP Journal of Organizational Behavior 12 (2), 7-14, 2013
102013
Karar verme sürecinde eğilimler ve bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
MM Yaşlıoğlu
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007
92007
Effects of Trust on Job Satisfaction and Mediatory Role of New Identification between Trust and Job Satisfaction in Mergers
Y Meral, M Yaslioglu, F Semercioz
International Journal of Managerial Studies and Research 4 (5), 54-67, 2016
72016
Ücret adaletinin hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma davranışları üzerindeki etkisinde ücret eşitliği algısının rolü.
P Kanten, S Kanten, M Yeşiltaş, M Yaşlıoğlu
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16, 2015
72015
Work organization and human resource management
C Machado, JP Davim
Springer International Publishing, 2014
72014
Rekabet Avantajı ve Strateji
MM Yaşlıoğlu
İstanbul: Beta Yayıncılık, 2016
32016
Solving Facility Location Problem for a Plastic Goods Manufacturing Company in Turkey Using AHP and TOPSIS Methods
M Yaslioglu, E Önder
Journal of Administrative Sciences 14 (28), 223-250, 2016
12016
EFFECTS OF PROCEDURAL JUSTICE ON EMPLOYEES’JOB SATISFACTION AND NEW IDENTIFICATION AFTER MERGER AND NEW IDENTIFICATION’S MEDIATING ROLE IN THIS RELATIONSHIP.
Y Meral, M Yaslioglu
PressAcademia Procedia 3 (1), 952-971, 2016
12016
Biases in decision making process of employees
MM Yaslioglu, D Toplu, SAP Omer
Research Journal of Business and Management 1 (1), 39-53, 2014
12014
Kıdemli aile işletmelerinde kurum içi girişimciliği etkileyen faktörler üzerine bir araştırma
M Yaslioglu, AÜ Aydınlık
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 42 (2), 171-180, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20