Aysel Gülbandılar
Aysel Gülbandılar
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Synthesis and characterization of a novel proton salt of 2-amino-6-nitrobenzothiazole with 2, 6-pyridinedicarboxylic acid and its metal complexes and their antimicrobial and …
H Ilkimen, C Yenikaya, A Gülbandılar, M Sarı
Journal of Molecular Structure 1120, 25-33, 2016
172016
Lavanta, ada çayı, kekik ve papatya ekstrelerinin antimikrobiyal etkilerinin araştırılması
H İlkimen, A Gülbandılar
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 48 (4), 241-246, 2018
102018
Fonksiyonel gıda olarak kullanılan probiyotikler ve özellikleri
A GÜLBANDILAR, O Mehtap, M DÖNMEZ
Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 10 (1), 44-47, 2017
102017
KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI
A GÜLBANDILAR
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-6, 2009
62009
Growing conditions effect on fruit phytochemical composition and anti-microbial activity of plum (cv. Black Diamond)
K MERTOĞLU, A GÜLBANDILAR, İ BULDUK
International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences 4 (1), 56-61, 2020
52020
Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin antibiyotiklerle tedavi konusunda bilgi ve tutumlarının belirlenmesi
A GÜLBANDILAR, O Mehtap, N ÖZTOP, M DÖNMEZ
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2), 581-585, 2017
42017
A functional food:“Şifalı Top”
SN Kıyak, Y Dağlı, Ü Zeren, M Arıburnu, A Gülbandılar, M Dönmez, ...
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 2 (6), 277-279, 2014
42014
Determination of Chemical, Microbiological and Sensorial Properties in Gediz Tarhana, a Traditional Turkish Cereal Food
A Gülbandılar, M Dönmez, M Okur, S Çeliközlü
Journal of Environmental Protection and Ecology 15 (3A), 1507-1516, 2014
22014
Kütahya yöresinde çeşitli kaynaklardan elde edilen staphylococcus aureus izolatlarının karakterizasyonu
A Gülbandılar
Anadolu Üniversitesi, 2006
22006
Fonksiyonel Bir Gıda: Şifalı Top
SN Kıyak, Y Dağlı, Ü Zeren, M Arıburnu, A Gülbandılar, M Dönmez, ...
12014
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışanlarda nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı ve metisilin direncinin araştırılması
A GÜLBANDILAR, ED Beyhan, Hİ KISA
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 69 (3), 155-162, 2012
12012
The Effects of university students' daily eating habits and physical activities on obesity incidence
S ÇELİKÖZLÜ, A GÜLBANDILAR
International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences 5 (1), 45-49, 2021
2021
Synthesis, characterization, antimicrobial and antifungal activity studies of two novel aminopyridine− sulfamoylbenzoic acid salts and their Cu (II) complexes
H İlkimen, N Türken, A Gülbandılar
Journal of the Iranian Chemical Society, 1-6, 2021
2021
Erikte (cv. Angeleno) Bazı Fitokimyasal ve Anti-mikrobiyal Aktivite Özellikleri Üzerine Yükseltinin Etkisi.
K MERTOĞLU, A GÜLBANDILAR, İ BULDUK
SDU Journal of the Faculty of Agriculture/SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (1), 2020
2020
Investigation of Yeast Cells Life Cycle Parameters by Using Multi-Layer Perceptron Artificial Neural Network
E GÜLBANDILAR, SÖ AKYOL, A GÜLBANDILAR, G ÖZCAN, ...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (3), 662-668, 2019
2019
Öğrencilerinin Antibiyotiklerle Tedavi Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi
A Gülbandılar, M Okur, N Öztop, M Dönmez
2017
Saccharomyces cerevisia Maya Hücresinin Büyüme Eğrisinin ANFIS ile Modellenmesi
E Gülbandılar, A Gülbandılar
4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and …, 2016
2016
Fonksiyonel Bir Gıda: Şifalı Top
SN KIYAK, Y DAĞLI, Ü ZEREN, M ARIBURNU, A GÜLBANDILAR, ...
Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 2 (6), 277-279, 2014
2014
Elektromanyetik alanın Saccharomyces cerevisiae maya hücrelerinin üremesi üzerine etkisinin spektrofotometrik olarak değerlendirilmesi
E GÜLBANDILAR, A GÜLBANDILAR
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 56 (2), 61-66, 1999
1999
Evaluating of traumatic brain injuries using adaptive network-based fuzzy inference systems
E GÜLBANDILAR, S ÖZMEN, A GÜLBANDILAR, İ GÜLER
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20