Follow
MEHMET KAZDAL
MEHMET KAZDAL
Verified email at erdogan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
1143 numaralı Rize Müslim Nüfus Defterinin değerlendirmesi
M Kazdal
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve …, 2014
72014
Başlangıcından 18. Yüzyılın Başına Kadar Osmanlı-Güril Melikliği İlişkileri
M Kazdal
Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2), 212-226, 2022
12022
Vezir İshak Paşa'nın Çıldır Beylerbeyiliği (1695-1748)
M Kazdal
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022
12022
XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Zorunlu İskân Siyasetine Direnen Aşiretlerin Yol Açtığı Karışıklıklar: Erzurum Eyaleti Örneği
M Kazdal
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (1), 1-17, 2023
2023
Osmanlı-İran Savaşları Esnasında Trabzon ve Çevresinde Eşkıyalık Faaliyetleri (1723-1727)
M KAZDAL
Akademik-Us 6 (2), 75-87, 2022
2022
Mapavri (Çayeli) Nahiyesinin Nüfus Yapısı (1835-1846)
M Kazdal
Kalemname 7 (14), 517-538, 2022
2022
XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Yurtluk-Ocaklık Sistemi: Çıldır Beylerbeyiliği Örneği
M Kazdal
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 308-324, 2022
2022
MAPAVRİ (ÇAYELİ) NAHİYESİNİN NÜFUS YAPISI (1835-1846).
M KAZDAL
Kalemname 7 (14), 2022
2022
1835 Tarihli Nüfus Defterine Göre Rize Kazasına Bağlı Mahallelerin Demografik Yapısı
M KAZDAL, İ ARSLAN
Akademik-Us 6 (1), 1-35, 2022
2022
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Doğu Sınırında Bir Beylerbeyi: İshak Paşa ve Çıldır Beylerbeyliği Döneminde Açıkbaş (İmereti) Melikliğiyle İlişkileri (1695-1703)
M Kazdal
Kalemname 7 (13), 49-72, 2022
2022
1835 tarihli Rize nüfus defteri: metin ve değerlendirme
M Kazdal
(No Title), 2019
2019
ARAŞTIRMA MAKALESİ| RESEARCH ARTICLE
M KAZDAL
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12