Mehmet Kürşad Duru
Mehmet Kürşad Duru
Marmara Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim fen bilgisi dersinde kavram haritasıyla ve gruplara kavram haritası çizdirilerek öğretimin öğrenci başarısına ve hatırlamaya etkisi
MK Duru
PQDT-Global, 2001
892001
Sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının laboratuvar algısına tutumuna ve bilimsel süreç becerilerine etkisi
MK Duru, S Demir, F Önen, E Benzer
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25-44, 2011
542011
İlköğretim fen bilgisi dersinde beyin fırtınası ile öğretimin başarıya, kavram öğrenmeye ve bilişüstü becerilere etkisi
MK Duru
Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2007
322007
The Effect of the Context of Science, Pseudoscience Demarcation on the Science Perceptions of Secondary School Students: The Case of Iridology
E Çetinkaya, H Turgut, MK Duru
Education and Science 40 (181), 1-18, 2015
13*2015
Bilimsel okuryazarlıkta ilk adım: Akademik bilgi düzeylerinin bilim, sözde-bilim ayrımı bağlamında geliştirilmesi
E Çetinkaya, H Turgut, MK Duru, S Ercan
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 24, 446-476, 2015
112015
Analysis of 2016 LYS and YGS Physics Questions According to Bloom Taxonomy and Outcomes in the Curriculum.
HŞ Ayvaci, S Yamak, MK Duru
Çukurova University Faculty of Education Journal 47 (2), 2018
42018
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğrenimi ve öğretimine yönelik inanışları
MK Duru, H Turgut, H Akçay
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
22011
Elimination by Gamification the 5th Grade Students’ Misconceptions about the Matter and Phase Change.
G ÇALGICI, M YILDIRIM, MK DURU
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics …, 2020
2020
Bilimsel Okuryazarlıkta İlk Adım Akademik Bilgi Düzeylerinin BilimSözde Bilim Ayrımı Bağlamında Geliştirilmesi
DMK ERCAN Serhat, ÇETİNKAYA Ertan, TURGUT Halil
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (1), 446-476, 2015
2015
OrtaöğretimFİZİK9 Sınıf
U Yıldırım, FÇ MERCAN, O KARAMUSTAFAOĞLU, S DEĞİRMENCİ, ...
Devlet Kitapları, 2015
2015
Prospective Science Teachers’ Perceptions About Physics Laboratory Environment
H Turgut, MK Duru
XIII. IOSTE Symposium, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11