Muhammed AYDIN
Muhammed AYDIN
Professor of Islamic Studies, Qatar Üniversity
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A hybrid intrusion detection system design for computer network security
MA Aydın, AH Zaim, KG Ceylan
Computers & Electrical Engineering 35 (3), 517-526, 2009
2572009
Update on treatment options for spinal brucellosis
A Ulu‐Kilic, A Karakas, H Erdem, T Turker, AS Inal, O Ak, H Turan, ...
Clinical microbiology and infection 20 (2), O75-O82, 2014
662014
E-ticaretin yeni yüzü mobil ticaret
MN Sarısakal, MA Aydın
Journal of Aeronautics and Space Technologies 1 (2), 83-90, 2003
622003
Helicobacter pylori associated gastric pathology in patients with type II diabetes mellitus and its relationship with gastric emptying: the Ankara study
N Güvener, Y Akcan, I Paksoy, AR Soylu, M Aydin, S Arslan, O Gedik
Experimental and clinical endocrinology & diabetes 107 (03), 172-176, 1999
451999
Bir din eğitimi kurumu olarak Kur'an kursu
MŞ Aydın
DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2008
362008
Açık toplumda din eğitimi:(yeni paradigma ihtiyacı)
MŞ Aydın
Nobel Akademik Yayıncılık, 2011
342011
Din dersi öğretmenlerinin pedagojik formasyonları
MŞ Aydın
Erciyes Üniversitesi Basımevi, 1996
321996
Din eğitimi bilimi
MŞ Aydın
Kayseri: Kimlik Yayınları, 2017
292017
Hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları
M AYDIN, EÖ BEKAR, ŞY GÖREN, MA SUNGUR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
252016
Cumhuriyet döneminde din eğitimi öğretmeni yetiştirme ve istihdamı, 1923-1998
MŞ Aydın
İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı, 2000
202000
Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdamı
MŞ AYDIN
Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2005
172005
Milletvekili adaylarının belirlenme usulü ve önseçim
MA Aydın
Yasama Dergisi 5, 82-108, 2007
142007
Ilahiyat lisans programının amac sorunu
MŞ AYDIN
Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği …, 2004
142004
Attıtudes of nursıng students regardıng to gender roles
M Aydın, BE Özen, GŞ Yılmaz, MA Sungur
AIBU Journal of Social Sciences 16 (1), 223-242, 2016
132016
İnsan yetiştirme modelimiz ve değer eğitimi
M Aydın
Türkiye Eğitim, 1994
121994
Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi
M AYDIN, A EGEMBERDİYEVA
Türkiye Eğitim Dergisi 3 (1), 37-53, 2018
112018
Evaluation of occupational professionalism of final year nursing students of a university
HK Bulut, H Erdol, KY Calik, G AYDIN Mand YILMAZ
Procedia-Social and Behavioral Sciences 186, 445-50, 2015
112015
Medreselerin Gerileyiş Sebepleri Üzerine
MŞ AYDIN
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi; Sayı: 4; 321-336, 1987
111987
Türkiye’de Parlamenter Denetim Yolu Olarak Bütçe
MA Aydın
Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2007
102007
Genel tefsir kuralları
M Aydın
Nun Yayıncılık, 2009
92009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20