Muhammed AYDIN
Muhammed AYDIN
Professor of Islamic Studies, Qatar Üniversity
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A hybrid intrusion detection system design for computer network security
MA Aydın, AH Zaim, KG Ceylan
Computers & Electrical Engineering 35 (3), 517-526, 2009
2732009
Update on treatment options for spinal brucellosis
A Ulu‐Kilic, A Karakas, H Erdem, T Turker, AS Inal, O Ak, H Turan, ...
Clinical microbiology and infection 20 (2), O75-O82, 2014
712014
Cumhuriyet döneminde din eğitimi öğretmeni yetiştirme ve istihdamı
ŞM Aydın
Değerler Eğitimi Merkezi, 2005
692005
E-ticaretin yeni yüzü mobil ticaret
MN Sarısakal, MA Aydın
Journal of Aeronautics and Space Technologies 1 (2), 83-90, 2003
672003
Helicobacter pylori associated gastric pathology in patients with type II diabetes mellitus and its relationship with gastric emptying: the Ankara study
N Güvener, Y Akcan, I Paksoy, AR Soylu, M Aydin, S Arslan, O Gedik
Experimental and clinical endocrinology & diabetes 107 (03), 172-176, 1999
471999
Bir din eğitimi kurumu olarak Kur'an kursu
MŞ Aydın
DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2008
422008
Açık toplumda din eğitimi:(yeni paradigma ihtiyacı)
MŞ Aydın
Nobel Akademik Yayıncılık, 2011
372011
Din eğitimi bilimi
MŞ Aydın
Kayseri: Kimlik Yayınları, 2017
342017
Din dersi öğretmenlerinin pedagojik formasyonları
MŞ Aydın
Erciyes Üniversitesi Basımevi, 1996
311996
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
M AYDIN, EÖ BEKAR, ŞY GÖREN, MA SUNGUR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1 …, 2016
272016
Cumhuriyet döneminde din eğitimi öğretmeni yetiştirme ve istihdamı, 1923-1998
MŞ Aydın
İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı, 2000
212000
Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi
M Aydın, A Egemberdiyeva
Türkiye Eğitim Dergisi 3 (1), 37-53, 2018
162018
Milletvekili adaylarının belirlenme usulü ve önseçim
MA Aydın
Yasama Dergisi 5, 82-108, 2007
152007
Ilahiyat lisans programının amac sorunu
MŞ AYDIN
Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği …, 2004
142004
İnsan yetiştirme modelimiz ve değer eğitimi
M Aydın
Türkiye Eğitim, 1994
121994
Medreselerin Gerileyiş Sebepleri Üzerine
MŞ AYDIN
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi; Sayı: 4; 321-336, 1987
121987
Attitudes of nursing students regarding to gender roles
M Aydın, B Özen Bekar, S Yılmaz Gören, MA Sungur
AIBU Journal of Social Sciences 16 (1), 223-242, 2016
112016
Evaluation of occupational professionalism of final year nursing students of a university
HK Bulut, H Erdol, KY Calik, G AYDIN Mand YILMAZ
Procedia-Social and Behavioral Sciences 186, 445-50, 2015
112015
Genel tefsir kuralları
M Aydın
Nun Yayıncılık, 2009
102009
Türkiye’de Parlamenter Denetim Yolu Olarak Bütçe
MA Aydın
Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2007
102007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20