Muhammed AYDIN
Muhammed AYDIN
Professor of Islamic Studies, Qatar Üniversity
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A hybrid intrusion detection system design for computer network security
MA Aydın, AH Zaim, KG Ceylan
Computers & Electrical Engineering 35 (3), 517-526, 2009
2952009
Update on treatment options for spinal brucellosis
A Ulu‐Kilic, A Karakas, H Erdem, T Turker, AS Inal, O Ak, H Turan, ...
Clinical microbiology and infection 20 (2), O75-O82, 2014
792014
Cumhuriyet döneminde din eğitimi öğretmeni yetiştirme ve istihdamı
ŞM Aydın
Değerler Eğitimi Merkezi, 2005
782005
E-ticaretin yeni yüzü mobil ticaret
MN Sarısakal, MA Aydın
Journal of Aeronautics and Space Technologies 1 (2), 83-90, 2003
742003
Helicobacter pylori associated gastric pathology in patients with type II diabetes mellitus and its relationship with gastric emptying: the Ankara study
N Güvener, Y Akcan, I Paksoy, AR Soylu, M Aydin, S Arslan, O Gedik
Experimental and clinical endocrinology & diabetes 107 (03), 172-176, 1999
491999
Bir din eğitimi kurumu olarak Kur'an kursu
MŞ Aydın
DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2008
452008
Din eğitimi bilimi
MŞ Aydın
Kayseri: Kimlik Yayınları, 2017
412017
Açık toplumda din eğitimi:(yeni paradigma ihtiyacı)
MŞ Aydın
Nobel Akademik Yayıncılık, 2011
402011
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
M AYDIN, EÖ BEKAR, ŞY GÖREN, MA SUNGUR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1 …, 2016
362016
Din dersi öğretmenlerinin pedagojik formasyonları
MŞ Aydın
Erciyes Üniversitesi Basımevi, 1996
341996
Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi
M Aydın, A Egemberdiyeva
Türkiye Eğitim Dergisi 3 (1), 37-53, 2018
332018
A Survey on LoRaWAN Architecture, Protocol and Technologies
MA Ertürk, MA Aydın, MT Büyükakkaşlar, H Evirgen
Future Internet 11 (10), 216, 2019
262019
Cumhuriyet döneminde din eğitimi öğretmeni yetiştirme ve istihdamı, 1923-1998
MŞ Aydın
İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı, 2000
242000
Fen ve teknoloji öğretmenleri için geliştirilen proje tabanlı öğretim yöntemi (PTÖY) konulu bir destek programının öğretmenlerin ihtiyaçlarını giderme durumlarının incelenmesi
M Aydın, S Çepni
Türk Fen Eğitimi Dergisi 8 (4), 55-68, 2011
192011
Milletvekili adaylarının belirlenme usulü ve önseçim
MA AYDIN
Yasama Dergisi, 82-108, 2007
182007
Ilahiyat lisans programının amac sorunu
MŞ AYDIN
Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği …, 2004
152004
Evaluation of occupational professionalism of final year nursing students of a university
HK Bulut, H Erdol, KY Calik, G AYDIN Mand YILMAZ
Procedia-Social and Behavioral Sciences 186, 445-50, 2015
142015
Matematik öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik inanışlarındaki değişimin incelenmesi
M Aydın
Unpublished doctoral dissertation). Karadeniz Technical University, Trabzon …, 2010
132010
İnsan yetiştirme modelimiz ve değer eğitimi
M Aydın
Türkiye Eğitim, 1994
131994
Medreselerin Gerileyiş Sebepleri Üzerine
MŞ AYDIN
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi; Sayı: 4; 321-336, 1987
131987
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20