Muhammed AYDIN
Muhammed AYDIN
Professor of Islamic Studies, Qatar Üniversity
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A hybrid intrusion detection system design for computer network security
MA Aydın, AH Zaim, KG Ceylan
Computers & Electrical Engineering 35 (3), 517-526, 2009
3032009
Update on treatment options for spinal brucellosis
A Ulu‐Kilic, A Karakas, H Erdem, T Turker, AS Inal, O Ak, H Turan, ...
Clinical microbiology and infection 20 (2), O75-O82, 2014
882014
Cumhuriyet döneminde din eğitimi öğretmeni yetiştirme ve istihdamı
ŞM Aydın
Değerler Eğitimi Merkezi, 2005
822005
E-ticaretin yeni yüzü mobil ticaret
MN Sarısakal, MA Aydın
Journal of Aeronautics and Space Technologies 1 (2), 83-90, 2003
772003
Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi
M Aydın, A Egemberdiyeva
Türkiye Eğitim Dergisi 3 (1), 37-53, 2018
502018
Bir din eğitimi kurumu olarak Kur'an kursu
MŞ Aydın
DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2008
472008
Din eğitimi bilimi
MŞ Aydın
Kayseri: Kimlik Yayınları 3, 2017
462017
Helicobacter pylori associated gastric pathology in patients with type II diabetes mellitus and its relationship with gastric emptying: the Ankara study
N Güvener, Y Akcan, I Paksoy, AR Soylu, M Aydin, S Arslan, O Gedik
Experimental and clinical endocrinology & diabetes 107 (03), 172-176, 1999
461999
Açık toplumda din eğitimi:(yeni paradigma ihtiyacı)
MŞ Aydın
Nobel Akademik Yayıncılık, 2011
412011
Hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları
M Aydın, EÖ Bekar, ŞY Gören, MA Sungur
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1), 223-242, 2016
402016
Din dersi öğretmenlerinin pedagojik formasyonları
MŞ Aydın
Erciyes Üniversitesi Basımevi, 1996
371996
A survey on LoRaWAN architecture, protocol and technologies
MA Ertürk, MA Aydın, MT Büyükakkaşlar, H Evirgen
Future Internet 11 (10), 216, 2019
332019
Cumhuriyet döneminde din eğitimi öğretmeni yetiştirme ve istihdamı, 1923-1998
MŞ Aydın
İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı, 2000
242000
Fen ve teknoloji öğretmenleri için geliştirilen proje tabanlı öğretim yöntemi (PTÖY) konulu bir destek programının öğretmenlerin ihtiyaçlarını giderme durumlarının incelenmesi
M Aydın, S Çepni
Türk Fen Eğitimi Dergisi 8 (4), 55-68, 2011
182011
Milletvekili adaylarının belirlenme usulü ve önseçim
MA AYDIN
Yasama Dergisi, 82-108, 2007
182007
Ilahiyat lisans programının amac sorunu
MŞ AYDIN
Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği …, 2004
172004
İnsan yetiştirme modelimiz ve değer eğitimi
M Aydın
Türkiye Eğitim, 1994
161994
Attıtudes of nursıng students regardıng to gender roles
M Aydın, BE Özen, GŞ Yılmaz, MA Sungur
AIBU Journal of Social Sciences 16 (1), 223-242, 2016
142016
Evaluation of occupational professionalism of final year Nursing Students of a University
HK Bulut, H Erdol, KY Calık, M Aydın, G Yılmaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 186, 445-450, 2015
142015
Matematik öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik inanışlarındaki değişimin incelenmesi
M Aydın
Unpublished doctoral dissertation). Karadeniz Technical University, Trabzon …, 2010
142010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20