Muhammed AYDIN
Muhammed AYDIN
Professor of Islamic Studies, Qatar Üniversity
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A hybrid intrusion detection system design for computer network security
MA Aydın, AH Zaim, KG Ceylan
Computers & Electrical Engineering 35 (3), 517-526, 2009
3202009
Update on treatment options for spinal brucellosis
A Ulu‐Kilic, A Karakas, H Erdem, T Turker, AS Inal, O Ak, H Turan, ...
Clinical microbiology and infection 20 (2), O75-O82, 2014
962014
E-ticaretin yeni yüzü mobil ticaret
MN Sarısakal, MA Aydın
Journal of Aeronautics and Space Technologies 1 (2), 83-90, 2003
842003
Cumhuriyet döneminde din eğitimi öğretmeni yetiştirme ve istihdamı
ŞM Aydın
Değerler Eğitimi Merkezi, 2005
682005
Bir din eğitimi kurumu olarak Kur'an kursu
MŞ Aydın
DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2008
542008
Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi
M Aydın, A Egemberdiyeva
Türkiye Eğitim Dergisi 3 (1), 37-53, 2018
522018
Din eğitimi bilimi
MŞ Aydın
Kayseri: Kimlik Yayınları 3, 2017
522017
Helicobacter pylori associated gastric pathology in patients with type II diabetes mellitus and its relationship with gastric emptying: the Ankara study
N Güvener, Y Akcan, I Paksoy, AR Soylu, M Aydin, S Arslan, O Gedik
Experimental and clinical endocrinology & diabetes 107 (03), 172-176, 1999
511999
A survey on LoRaWAN architecture, protocol and technologies
MA Ertürk, MA Aydın, MT Büyükakkaşlar, H Evirgen
Future Internet 11 (10), 216, 2019
462019
Hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları
M Aydın, EÖ Bekar, ŞY Gören, MA Sungur
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1), 223-242, 2016
432016
Açık toplumda din eğitimi:(yeni paradigma ihtiyacı)
MŞ Aydın
Nobel Akademik Yayıncılık, 2011
432011
Din dersi öğretmenlerinin pedagojik formasyonları
MŞ Aydın
Erciyes Üniversitesi Basımevi, 1996
381996
Cumhuriyet döneminde din eğitimi öğretmeni yetiştirme ve istihdamı, 1923-1998
MŞ Aydın
İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı, 2000
272000
Attitudes of nursing students regarding to gender roles
M Aydın, E Özen Bekar, Ş Yılmaz Gören, MA Sungur
AIBU Journal of Social Sciences 16 (1), 223-242, 2016
242016
Milletvekili adaylarının belirlenme usulü ve önseçim
MA AYDIN
Yasama Dergisi, 82-108, 2007
192007
Ilahiyat lisans programının amac sorunu
MŞ Aydın
Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği …, 2004
192004
Fen ve teknoloji öğretmenleri için geliştirilen proje tabanlı öğretim yöntemi (PTÖY) konulu bir destek programının öğretmenlerin ihtiyaçlarını giderme durumlarının incelenmesi
M Aydın, S Çepni
Türk Fen Eğitimi Dergisi 8 (4), 55-68, 2011
182011
İnsan yetiştirme modelimiz ve değer eğitimi
M Aydın
Türkiye Eğitim, 1994
161994
Genel tefsir kuralları
M Aydın
Nun Yayıncılık, 2009
152009
Medreselerin Gerileyiş Sebepleri Üzerine
MŞ AYDIN
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi; Sayı: 4; 321-336, 1987
151987
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20