Follow
Oya Kasap Ortaklan
Title
Cited by
Cited by
Year
Görünen insan
B Balazs
Çev.: Oya Kasap. İstanbul. Say Yayınları, 2013
342013
ALMAN İMPARATORU II. WILHELM'İN OSMANLI İMPARATORLUĞU'NU SON ZİYARETİ (1917)
S KIREL, OK Ortaklan
Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 9 (1), 113-158, 2018
102018
Musa ve tektanrılı din
S Freud
O. Kasap, Çev.) İstanbul: Say Yayınları, 2012
102012
Erken sinemanın aynasından Osmanlı-Alman İlişkileri:(1895-1918)
OK Ortaklan
Libra Kitap, 2019
42019
Erken sinemanın aynasından Osmanlı İmparatorluğu ile Alman İmparatorluğu arasındaki sinemasal ilişkiler: Kültürel alışveriş, izlenimler, etkileşimler (1895-1918)
O Kasap Ortaklan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
22018
Bastırma ve Bastırılanın Geri Dönüşü, çev
S Freud
Oya Kasap, Telos Yayınları, İstanbul, 2015
22015
ULUSÖTESİLİK İLE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ARASINDA OSMANLI İSTANBULU’NDA SİNEMA (1895-1914)
OK Ortaklan
Alternatif Politika 11 (1), 263-289, 2019
12019
Video, Film and Migration: 1980s Turkey in Germany
OK Ortaklan
Sound & Vision 26 (2), 2023
2023
Screening of Asta Nielsen Films in Istanbul
OYA KASAP ORTAKLAN
LITERA-JOURNAL OF LANGUAGE LITERATURE AND CULTURE STUDIES 32 (1), 2022
2022
MUHSIN ERTUĞRUL IN DEUTSCHLAND
OK ORTAKLAN
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 21 (43), 759-805, 2021
2021
LENI RIEFENSTAHL SİNEMASINI TARTIŞMAK.
O KASAP ORTAKLAN
Alternative Politics/Alternatif Politika 13 (3), 2021
2021
LENI RIEFENSTAHL SİNEMASINI TARTIŞMAK
OK Ortaklan
Alternatif Politika 13 (3), 790-815, 2021
2021
Erken Sinemanin Aynasindan Osmanli-Alman Iliskileri (1895-1918)
OK Ortaklan
2019
Erken sinemanın aynasından Osmanlı İmparatorluğu ile alman imparatorluğu arasındaki sinemasal ilişkiler: kültürel alışveriş, izlenimler, etkileşimler (1895-1918)
OK Ortaklan
Marmara Üniversitesi, 2018
2018
İMPARATORLARIN GÖZLERİ: II. ABDÜLHAMİD’E BERLİN SEFİRİ TARAFINDAN ÖNERİLEN FİLMLER
S KIREL, OK Ortaklan
sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 7 (2), 39-69, 2016
2016
Osmanlı İmparatorluğu’nda Avusturya-Macaristan Film Propagandası (1914-1918)
OK ORTAKLAN
OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi …, 0
Asta Nielsen Filmvorführungen in Istanbul
OK ORTAKLAN
Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 32 (1), 295-316, 0
alternatif politika
B ESEN, E TOKDEMİR, Aİ ŞİMŞEK, B ERGÜDER, SC BİRDAL, E ÖZCAN, ...
ULUSÖTESİLİK İLE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ARASINDA OSMANLI İSTANBULU’NDA SİNEMA (1895-1914) THE CINEMA IN THE OTTOMAN ISTANBUL BETWEEN TRANSNATIONALITY AND MULTICULTURALISM (1895-1914)
OK ORTAKLAN
Görünen İnsan-Béla Balázs İnceleyen: Mehtap Özsoy
B Balázs, KÖ Adı, V Man, ÇO Kasap
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20