Takip et
Kahraman SELVİ
Kahraman SELVİ
Dr. Öğr. Üyesi, ÇOMÜ
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Assessment of Surface Water Quality in the Atikhisar Reservoir and Sariçay Creek (Çanakkale, Turkey)
M Akbulut, H Kaya, EŞ Çelik, DA Odabasi, SS Odabasi, K Selvi
Ekoloji 19 (74), 139-149, 2010
542010
Changing of Mollusca fauna in comparison with water quality: Saricay Creek and Atikhisar Reservoir models (Canakkale-Turkey).
M Akbulut, DA Odabasi, H Kaya, ES Celik, MZ Yildirim, S Odabasi, K Selvi
Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (12), 2699-2707, 2009
262009
COMPARISON OF HEAVY METAL CONCENTRATIONS ON EUROPEAN CHUB (Leuciscus cephalus L., 1758) FROM SARIÇAY CREEK AND ATIKHISAR RESERVOIR (ÇANAKKALE – TURKEY)
K Selvi, H Kaya, M Akbulut, A Tulgar
Fresenius Environmental Bulletin 24 (2), 45-50, 2015
182015
Seasonal distribution and composition of benthic macroinvertebrate communities in Menderes Creek, Çanakkale, Turkey
M Akbulut, EŞ Çelik, DA Odabaşı, H Kaya, K Selvi, N Arslan, ...
Fresenius Environmental Bulletin 18 (11a), 2136-2145, 2009
182009
Heavy metal accumulation, biomarker responses and sensitivity to oxidative stress in isopoda Asellus aquaticus from Saricay Creek (Canakkale-Turkey).
H Kaya, M Akbulut, K Selvi, B Ileri, M Duysak
Ekoloji Dergisi 23 (91), 2014
142014
Kırsal Bölgelerde Su Ürünleri Tüketim Alışkanlığına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Çan (Çanakkale) Örneği
K Selvi, G Kandemir, SÖ Tepeli
Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 2 …, 2019
11*2019
Çanakkale Atikhisar Barajı’ndan Yakalanan Turna Balığı (Esox lucius L, 1758) Dokularında Bazı Metallerin Belirlenmesi
K Selvi, H Kaya
ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ/ALINTERİ JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 25 …, 2013
11*2013
Çanakkale’nin Yenice ve Bayramiç ilçelerinde su ürünleri tüketiminin değerlendirilmesi
K Selvi, K Burcu, SÖ Tepeli, K Gülcan
Acta Aquatica Turcica, 2022
10*2022
Umurbey çayı ve barajında (Çanakkale) suda, sedimentte, bazı makro omurgasız canlılarda ağır metal birikimi ve toksisitesi
K Selvi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
72012
The Use of Biomarkers to Determine the Effects of Water Pollution on The Odonata Larvae, Aeshna affinis, in Saricay Creek (Canakkale-Turkey)
H Kaya, K Selvi, M Akbulut, A Tulgar
Fresenius Environmental Bulletin 23 (1), 57-63, 2014
62014
Lead Bioaccumulation in Gill, Muscle and Hepatopancreas Tissues of Mediterranean Green Crab, Carcinus aestuarii (Nardo, 1847)
K Selvi, H Kaya, A Tulgar, M Akbulut
Marine Science and Technology Bulletin 1 (1), 13-16, 2012
62012
Use of oxidative stress biomarkers in three Crustacean species for the assessment of water pollution in Kocabaş Stream (Çanakkale, Turkey)
M Akbulut, K Selvi, H Kaya, M Duysak, F Akcay, ES Celik
Marine Science and Technology Bulletin 3 (2), 27-32, 2014
52014
Kirli ve Temiz Bölgelerden Toplanan Dreissena polymorpha Bireylerinde Ağır Metal Birikimi ve Oksidatif Stres Duyarlılığının Belirlenmesi
H Kaya, K Selvi, M Akbulut, M Duysak, F Aydın
Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 2, 9-14, 2013
42013
Çanakkale, Sarıçaydaki ağır metal kirliliğinin (Fe, Ni, Cu, Zn) bazı bentik makro omurgasızlar üzerindeki etkisinin araştırılması
K Selvi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
42006
Yenice Bölgesinde İpekböceği Yetiştiriciliğinin Durma Sebeplerinin Süreç İyileştirme Yöntemlerinden Sebep-Sonuç Diyagramı İle Araştırılması.
R YILDIZ, K Selvi, H YARMACI
Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi …, 2019
32019
Body Amino Acid Composition of Axillary seabream (Pagellus acarne R., 1827) Catched from Dardanelles (Canakkale, Turkey).
A Öztekin, B Kizilkaya, A Aslan, K Selvi, S Yilmaz, O Hisar, S Ergün
HAICTA, 371-375, 2015
32015
Metal Accumulation and Biomarker Responses of Odanata Larvae, Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Exposed in a Lead-Zinc Mining Area in Turkey.
K Selvi, H Kaya, M Akbulut, A Öztekin, F Çakir
HAICTA, 614-623, 2015
32015
Yenice–Davutköy (Çanakkale) Sulama Göletlerinin Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması
Selvi K., Özdikmenli Tepeli S., İleri B., Yıldız R., Yücel MA.
Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (12), 1595-1603, 2017
2*2017
Tarımsal Sulamada Kullanılan Yenice ve Davutköy Göletlerinin (Yenice, Çanakkale) Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi
K Selvi, SÖ Tepeli, B İleri, R Yıldız
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2), 115-122, 2017
2*2017
Kurşun Nitrat'ın Pb(NO3)2 Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) Üzerine Akut Toksisitesi
K Selvi, M Akbulut
Tabiat ve İnsan 46 (Mart), 26-29, 2012
12012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20