Kahraman SELVİ
Kahraman SELVİ
Dr. Öğr. Üyesi, ÇOMÜ
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Assessment of Surface Water Quality in the Atikhisar Reservoir and Sariçay Creek (Çanakkale, Turkey)
M Akbulut, H Kaya, EŞ Çelik, DA Odabasi, SS Odabasi, K Selvi
Ekoloji 19 (74), 139-149, 2010
382010
Changing of Mollusca fauna in comparison with water quality: Saricay Creek and Atikhisar Reservoir models (Canakkale-Turkey).
M Akbulut, DA Odabasi, H Kaya, ES Celik, MZ Yildirim, S Odabasi, K Selvi
Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (12), 2699-2707, 2009
172009
COMPARISON OF HEAVY METAL CONCENTRATIONS ON EUROPEAN CHUB (Leuciscus cephalus L., 1758) FROM SARIÇAY CREEK AND ATIKHISAR RESERVOIR (ÇANAKKALE – TURKEY)
K Selvi, H Kaya, M Akbulut, A Tulgar
Fresenius Environmental Bulletin 24 (2), 45-50, 2015
122015
Heavy metal accumulation, biomarker responses and sensitivity to oxidative stress in Isopoda Asellus aquaticus from Saricay Creek (Canakkale-Turkey)
H Kaya, M Akbulut, K Selvi, B İleri, M Duysak
Ekoloji 23 (91), 8-15, 2014
92014
Seasonal distribution and composition of benthic macroinvertebrate communities in Menderes Creek, Çanakkale, Turkey
M Akbulut, E Şanver-Çelik, DA Odabaşı, H Kaya, K Selvi, N Arslan, ...
Fresenius Environmental Bulletin 18 (11a), 2136-2145, 2009
92009
The Use of Biomarkers to Determine the Effects of Water Pollution on The Odonata Larvae, Aeshna affinis, in Saricay Creek (Canakkale-Turkey)
H Kaya, K Selvi, M Akbulut, A Tulgar
Fresenius Environmental Bulletin 23 (1), 57-63, 2014
62014
Lead Bioaccumulation in Gill, Muscle and Hepatopancreas Tissues of Mediterranean Green Crab, Carcinus aestuarii (Nardo, 1847)
K Selvi, H Kaya, A Tulgar, M Akbulut
Marine Science and Technology Bulletin 1 (1), 13-16, 2012
62012
Kırsal Bölgelerde Su Ürünleri Tüketim Alışkanlığına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Çan (Çanakkale) Örneği
K Selvi, G Kandemir, SÖ Tepeli
Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 2 …, 2019
5*2019
Çanakkale Atikhisar Barajı’ndan Yakalanan Turna Balığı (Esox lucius L, 1758) Dokularında Bazı Metallerin Belirlenmesi
K Selvi, H Kaya
ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ/ALINTERİ JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 25 …, 2013
4*2013
Use of oxidative stress biomarkers in three Crustacean species for the assessment of water pollution in Kocabaş Stream (Çanakkale, Turkey)
M Akbulut, K Selvi, H Kaya, M Duysak, F Akcay, ES Celik
Marine Science and Technology Bulletin 3 (2), 27-32, 2014
32014
Yenice–Davutköy (Çanakkale) Sulama Göletlerinin Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması
Selvi K., Özdikmenli Tepeli S., İleri B., Yıldız R., Yücel MA.
Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (12), 1595-1603, 2017
22017
Metal Accumulation and Biomarker Responses of Odanata Larvae, Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Exposed in a Lead-Zinc Mining Area in Turkey.
K Selvi, H Kaya, M Akbulut, A Öztekin, F Çakir
HAICTA, 614-623, 2015
22015
Tarımsal Sulamada Kullanılan Yenice ve Davutköy Göletlerinin (Yenice, Çanakkale) Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi
K Selvi, SÖ Tepeli, B İleri, R Yıldız
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2), 115-122, 2017
12017
Body Amino Acid Composition of Axillary seabream (Pagellus acarne R., 1827) Catched from Dardanelles (Canakkale, Turkey).
A Öztekin, B Kizilkaya, A Aslan, K Selvi, S Yilmaz, O Hisar, S Ergün
HAICTA, 371-375, 2015
12015
Kurşun Nitrat'ın Pb(NO3)2 Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) Üzerine Akut Toksisitesi
K Selvi, M Akbulut
Tabiat ve İnsan 46 (Mart), 26-29, 2012
12012
Terzialan Göleti’nin (Çan, Çanakkale) sulama suyu kalitesi açısından mevsimsel değişimlerinin değerlendirilmesi
K SELVİ, SÖ TEPELİ, K Burcu
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 38 (3), 1-1, 2021
2021
Yenice Bölgesinde İpekböceği Yetiştiriciliğinin Durma Sebeplerinin Süreç İyileştirme Yöntemlerinden Sebep Sonuç Diyagramı İle Araştırılması
K Selvi, H Yarmacı, R Yıldız
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2019
2019
Impacts of High Concentration of CO2 on the Serum Biochemistry and Carbonic Anhydrase Enzyme Activity of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss.
S Yilmaz, H Kaya, M Gürkan, O Hisar, K Selvi, S Türel, B Aydin, S Çetin
HAICTA, 695-698, 2015
2015
Kirli ve Temiz Bölgelerden Toplanan Dreissena polymorpha Bireylerinde Ağır Metal Birikimi ve Oksidatif Stres Duyarlılığının Belirlenmesi
H Kaya, K Selvi, M Akbulut, M Duysak, F Aydın
Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 2, 9-14, 2013
2013
YENİCE BÖLGESİNDE İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURMA SEBEPLERİNİN SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİNDEN SEBEP-SONUÇ DİYAGRAMI İLE ARAŞTIRILMASI
R YILDIZ, K SELVİ, H YARMACI
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 14 (1), 79-86, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20