Takip et
Ahmet Erdem
Ahmet Erdem
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Koronavirüs Salgınının Tatile Çıkma Niyeti Üzerine Etkisi
SC Şanlı, A Erdem, K Unur
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (3), 1671–1688, 2020
142020
Kayseri örneğinde yerel halkın turizm faaliyetlerini nasıl algıladığının tespitine yönelik bir araştırma
Ö Şanlıoğlu, A ERDEM
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 277-298, 2017
112017
Adana ilinde bulunan restoranlara yönelik internet üzerinden yapılan tüketici şikayetlerinin incelenmesi: Tripadvisor. com örneği
F Şeker, K Unur, A Erdem
Journal of Recreation and Tourism Research 6 (4), 317-331, 2019
6*2019
Restoran Çalışanlarının İş Yaşam Denge Düzeylerine Göre İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetlerinin Karşılaştırılması
A ERDEM, K UNUR, F ŞEKER, MA KINIKLI
Journal of Turkish Tourism Research 3 (3), 709-724, 2019
32019
Şanlıurfa'nın Akıllı Turizm Destinasyonu Olabilmesi İçin Gerekli Stratejilerin A'wot Yöntemi İle Belirlenmesi
A ERDEM, U Kamil, F ŞEKER
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1), 73-91, 2022
12022
Tourist Experience and Digital Transformation
A Erdem, F Şeker
Handbook of Research on Digital Communications, Internet of Things, and the …, 2022
12022
Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumun Otellerde Robot Kabul Edilebilirliği Üzerine Etkisi
E ASLANTÜRK, A ERDEM
Journal of Global Tourism and Technology Research 2 (2), 102-115, 2021
12021
Akıllı Turizm Destinasyonu Olarak İstanbul’un Değerlendirilmesi
A Erdem, K Unur, F Şeker
International Congress on “Digital Transformation in Tourism I-DIGIT-19, 65-86, 2019
12019
AKILLI ŞEHİRLER GERÇEKTEN AKILLI TURİZM DESTİNASYONLARI MI?
A ERDEM
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (1), 5-26, 2022
2022
Sosyal Medyada Seyahat İmrenişinin Seyahat Etme Niyetine Etkisi
F ŞEKER, A ERDEM, U Kamil
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 33 (2-Ön Yayımdaki Makaleler), 41-52, 2022
2022
AKILLI TURİZM DESTİNASYONU OLUŞTURMADA MODEL ÖNERİSİ SMARTURFA
A ERDEM, U Kamil
2021
Mobil Turizm Uygulaması Olarak Visiturfa Gezi Rehberi’nin Değerlendirilmesi
A ERDEM, SC ŞANLI KAYRAN, F ŞEKER
Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (1), 1-12, 2020
2020
Lisansüstü Turizm Öğrencilerinin Akademik Güdülenme, Bilimsel Araştırma Özyeterlilik ve Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygılarının Değerlendirilmesi
SC ŞANLI, E A., K UNUR
Journal of Turkish Tourism Research 4 (1), 405-425, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13