Follow
Eda Giray
Eda Giray
Other namesRabia Eda Giray, R. Eda Giray
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Limited şirketin haklı sebeple feshi ve yargıtay’ın yaklaşımı
RE Giray
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2007
302007
Anonim Şirketlerde Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk
RE GİRAY
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 18 (2), 431-440, 2012
52012
Markanın devri ve devir hükmü doğuran diğer işlemler
RE Giray
PQDT-Global, 2010
52010
Fikri ve sınai mülkiyet hukukunda arabuluculuk
REDA GİRAY
SEÇKİN, 2019
42019
Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümleri ve Şirketler Topluluğu
RE GİRAY
Ed. Sami Karahan, Şirketler Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya, 2012
42012
Marka hukuku mevzuatı: içtihatlı-notlu
S Karahan, T Pekdinçer, RE Giray, K Baş
Seçkin, 2016
32016
Anonim Şirketin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etme Yasağı
RE Giray
PQDT-Global, 2003
22003
Gerekçeli, Notlu ve Ġçtihatlı Sinai Mülkiyet Kanunu ve Ġlgili Mevzuat: Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Mevzuat. 1
T Pekdinçer, E Giray, K BaĢ
Baskı. Ġstanbul: On Ġki Levha Yayıncılık, 2017
12017
Marka ve tasarım hukuku
REDA GİRAY
SEÇKİN, 2023
2023
Program Formatları Arasında Önemli Ölçüde Benzerliğin Tespiti Yöntemleri ve Fikir/İfade Ayrılığı Doktrini
RE GİRAY
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 28 (2 …, 2022
2022
Avrupa Birliği tek pazar direktifi ve filtreleme yükümlülüğü
REDA GİRAY
2022
Gümrüklerde el konulan taklit markalı malların tasfiyesi-anayasal ilkeler çerçevesindeki sorunlar
REDA GİRAY
2021
Gerekçeli, notlu ve içtihatlı sınai mülkiyet kanunu ve ilgili mevzuat
REDA GİRAY, K BAŞ, GÜL BÜYÜKKILIÇ
Seçkin, 2021
2021
İTOTAM bünyesinde Fikri Mülkiyet uyuşmazlıklarının arabuluculuk ile çözümü
REDA GİRAY
2019
Limited şirkette oy hakkı ve kullanılması
B Sevencan
PQDT-Global, 2019
2019
Çizgi romanın eser niteliği ve çizgi roman üzerinde eser sahipliği
REDA GİRAY
2017
Telif hakları ve arabuluculuk
REDA GİRAY
2017
Türk patent nezdinde marka uyuşmazlıklarında arabuluculuk
REDA GİRAY
2017
Marka hukukunda gerçek hak sahipliği ilkesinin şartları
REDA GİRAY
2016
Paris sözleşmesine taraf ülkelerde tescilli ticaret unvanlarının Türkiye'de tescilli ticaret unvanları ve markalar karşısındaki hukuki durumu
REDA GİRAY
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20