Şükrü DURSUN
Şükrü DURSUN
Konya Teknik Üniversitesi
Verified email at ktun.edu.tr
TitleCited byYear
Artificial neural network modelling of a large-scale wastewater treatment plant operation
D Güçlü, Ş Dursun
Bioprocess and biosystems engineering 33 (9), 1051-1058, 2010
542010
The decolorization of azo dye reactive black 5 in a sequential anaerobic-aerobic system
M KARATAŞ, Ş DURSUN, ME Argun
Ekoloji 19 (74), 15-23, 2010
19*2010
Effects of pH and aluminium ion concentration on spore germination and growth of some soil fungi
Ş DURSUN, L BODDY, JC FRANKLAND
Turkish journal of biology 26 (2), 99-107, 2002
112002
Heavy metal accumulation in irrigated soil with wastewater
M KARAKAS, Ş DURSUN, C ÖZDEMİR, ME ARGUN
Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi 20 (38), 64-67, 2006
102006
Treatment of mineral-oil recovery industry wastewater by sequential aeration and Fenton's oxidation process.
ME Argun, M Karatas, Ş Dursun
Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ) 9 (5), 2010
82010
Konya ana tahliye kanalının Çengilli bölgesi tarım topraklarında ve buğdayda Cu, Cr, Ni ve Pb derişimlerinin belirlenmesi
M Karataş, E Güler, Ş Dursun, C Özdemir, ME Argun
Sayı 29, 91-99, 2007
82007
İnek ve Düvelerde Luteal Aktivitenin Ovsynch Protokolüne Etkisi" The effect of luteal activity on ovsynch protocol in cows and heifers"
M KIRBAS, K ÇOYAN, B BÜLBÜL, MB ATAMAN, K Mehmet, O AKMAN, ...
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 (1-2), 47-52, 2008
62008
Konya il merkezindeki kuyu içme sularının florür seviyelerinin tespit edilmesi
Ş DURSUN, M KARATAŞ, E ÖZTÜRK
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 1 (26), 63-70, 2005
62005
Deri Endüstri Atık Sularındaki Krom (VI) Arıtımında Alternatif Yöntemler
C Özdemir, Ş Dursun, ME Argun, M Karataş, S Doğan, R Özcan, S Çiçek
I. Ulusal Deri Sempozyumu, 1-9, 2004
62004
Sucul ortamdan ağır metal iyonlarının modifiye edilmiş kayısı çekirdeği kabuğu ile giderimi
HU Köysüren, Ş Dursun
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2), 2013
52013
Konya İl Merkezinde Gürültü Kirliliği Haritasının Hazırlanması
Ş Dursun, C Özdemir
Selcuk Universty Research Fund BAP Project, 1999
51999
SUDAN KURŞUN VE NİKEL İYONLARININ Verbascum cheiranthifolium L. MATERYALİ İLE GİDERİMİ
Ş DURSUN, HNU KÖYSÜREN
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 29 (3), 2014
32014
Konya Merkezinde Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
F Kunt, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 54-61, 2010
32010
Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı
Ü Günay, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 14-19, 2018
12018
Indoor Air Quality Of Some Social Areas In Konya City Center, Turkey
YA Argun, Ş Dursun, ME Argun
INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, 2012
12012
KONYA (ŞEHİR MERKEZİ) GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ HARİTASI
C Özdemir, Ş Dursun, Y Burdurlu
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 5 (3), 1179-1185, 2011
12011
Modelling of SO2 concentrations using artificial neural networks
Ş Dursun, D Güçlü, F Çelebi, N Yılmaz
SGEM, 2006
12006
Measurement of acid rain effect on soil microorganisms
Ş DURSUN
TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 21 (6), 411-416, 1997
11997
Measurement of SO2 deposition on decomposing leaf litter in a laboratory fumigation system
Ş Dursun, L Boddy, P Ineson, JC Frankland
TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 20 (5), 295-299, 1996
11996
Chromium Phytotoxicity Test of Metal Coating Wastewaters
Ş Dursun, ZC Ayturan
International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20