Follow
güler Kahraman yıldırım
güler Kahraman yıldırım
istanbul üniversitesi-cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hepatomesenteric trunk
G Kahraman, T Marur, E Tanyeli, M Yildirim
Surgical and Radiologic Anatomy 23 (6), 433-435, 2002
372002
Bilateral postoperative ultrasound-guided erector spinae plane block in open abdominal hysterectomy: a case series and cadaveric investigation
AF Altınpulluk E Y, Özdilek A, Çolakoğlu N, Akyol B C, Ertaş A, Üzel M ...
Romanian Journal of Anaesthesia and Intensive Care 26 (No 1), 83-88, 2019
172019
Yetişkin Türk erkeklerinde boy ile bazı el ve ayak ölçüleri arasında somatometrik ilişkiler
M Yildirim, O Taşkinalp, G Kahraman
Balkan Medical Journal 1988 (1), 1989
101989
The effects of ethanol on insulin-like growth factor –I immunoreactive neurons in the central nervous system
DH Dalçık C, Kahraman Yıldırım G
Saudi Med J 30, 995-1000, 2009
32009
Türk toplumundaki erkek bireylerin alt ekstremite ölçümlerinin birbirlerine ve diğer vücut ölçümlerine göre oranları
MA Yıldız Z, Kahraman G
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 24, 213-218, 1993
3*1993
The lumbar erector spinae plane block: a cadaveric study
S Kokar, A Ertaş, Ö Mercan, FG Yildirim, ÖA Taştan, K Akgün
Turkish Journal of Medical Sciences 52 (1), 229-236, 2022
22022
Plantar Kalkaneovavikuler Bağ (Spring Ligament), Tipleri ve Boyutları
M Yıldırım, Z Yıldız, G Kahraman, T Peştemalcı, F Vural
Acta Orthop Traumatol Turc 30, 80-81, 1996
21996
İskelet Sistemi Anatomisi Eğitiminde Takıma Dayalı Öğrenme Yönteminin Uygulanması
P İsmailoğlu, F KAHRAMAN, M AKTEKİN, M ŞAHİNER, L ALTINTAŞ
Tıp Eğitimi Dünyası 19 (58), 89-101, 2020
12020
Double Left Renal Vein Encircling the Aorta (Renal Collar)
P İsmailoglu, E Tanyeli, M Üzel, Aİ Soyluoğlu, GK Yıldırım
2020
The Effect of “Communication Skills Course” Given to Faculty of Medicine on Face Recognition Test.
M ÜZEL, Z ADIGÜZEL ŞAHİN, S DEMİRCİ, G GÜLTEKİN, ...
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 9 (3), 2019
2019
Techniques of Research in Anatomy
KYG Adıgüzel Ş Z, Kaya Y E, Marur T
MOJ Anatomy & Physiology 2, 1-7, 2016
2016
High ascending vertebral artery: Case report Yüksek girişli arteria vertebralis
M Tanyeli, F Kahraman, M Uzel, ALİ Soyluoglu, Y Tuna
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 31 (6), 2011
2011
Bir Olguda Arteria Profunda Femoris, Arteria Circumflexa Femoris Lateralis ve Medialis' in Karmaşık Bir Varyasyonu
M Üzel, E Tanyeli, A Soyluoğlu, G Kahraman
Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences 22 (1), 171, 2010
2010
Üç Başlı Musculus Gastrocnemius Olgusu
Ü Mehmet, A SOYLUOĞLU, E TANYELİ, G KAHRAMAN, F VURAL
Cerrahpaşa Tıp Dergisi 40 (1), 36-37, 2009
2009
Rex-Shunt'ında İnternal Jugular Ven grefti yerine Umbilikal Ven Transpozisyonunun kullanıldığı alternatif bir çözüm: Morfolojik bir çalışma
DS Celayir A, Celayir S, Sander S, Kahraman G
Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38, 121-124, 2007
2007
Bilateral variations of the branches of the axillary and brachial arteries
YT T Pestemalci, G Kahraman, M Yildirim, Z Yildiz
EUROPEAN JOURNAL OF ANATOMY 6, P18-P18, 2002
2002
Double palmaris longus muscles
DS Soyluoğlu A.İ, Tanyeli E, Marur T, Kahraman G
Archives of the Balkan Medical Union 5, 211, 2000
2000
Nasolacrimal ostium: An anatomical study
YZYZ Marur T, Kahraman G, Gürün R
Türk Otolarengoloji arşivi 36, 71-73, 1998
1998
Anterior ethmoid arterin anatomik disseksiyonu ve bazı ölçümleri
HT Yaşar İ, Dadaş B, Kahraman G, Yiğit Ö, Dağdelen M
Haseki Tıp Bülteni 36, 33-36, 1998
1998
Superior mesenterik arter sendromu ve anatomik predispozisyon
KC Taşçı İ, Kahraman G, Sertel İ, Yıldız Z
Çağdaş cerrahi dergisi 10, 164-167, 1996
1996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20