Follow
Esra Akgemci
Title
Cited by
Cited by
Year
Chavez döneminde Venezuela'nın ABD'ye yönelik dış politikası
E AKGEMCİ
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler …, 2011
112011
Neoliberalizmin Laboratuvarında Direniş: Şili Kışı’nın Penguenleri
E Akgemci
Mülkiye Dergisi 39 (2), 179-216, 2015
92015
Lula Döneminde Brezilya'nın Afrika Politikası: "Güney-Güney" işbirliği nereye
E Akgemci
Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi 1 (2), 3-40, 2012
9*2012
Kronik: Venezuela’da şiddeti anlamak
E Akgemci
8*2014
Authoritarian Populism as a Response to Crisis: The Case of Brazil
E Akgemci
Uluslararası İlişkiler Dergisi 19 (74), 37-51, 2022
62022
Bovid-17: Brezilya’da salgın ve siyasi kriz
E Akgemci
Birikim Dergisi, 2020
62020
Venezuela'da Post-Neoliberalizm: Bolivarcı Devrim Sürecinin Kazanım ve Sınırlılıkları
E Akgemci
Dünyanın Ters Köşesi Latin Amerika: Tarih, Toplum, Kültür, 237-251, 2020
22020
Brezilya endüstriyel tarım sektöründe ulusaşırı kapitalist sınıf oluşumu ve Güney-Güney işbirliği sürecine etkisi
E Akgemci
Ankara: Ankara Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü: Uluslararası …, 2020
2*2020
Katalonya’nın Seçimi: İspanya’dansa AB mi?
E Akgemci
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi E …, 2012
22012
Dünyanın Ters Köşesi Latin Amerika: Tarih, Toplum, Kültür
E Akgemci, K Ateş
İletişim, 2020
12020
Yumuşak Dengeleme Kavramının Sınırlılıkları Üzerine Yeniden Düşünmek: Venezuela Dış Politikası Örneği
E Akgemci
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 16 (29), 2230-2262, 2020
12020
Latin Amerika’da Feminist Politika ve Toplumsal Dönüşüm: Otoriter Yönetimlere karşı Kolektif Mücadelenin İmkânları
E Akgemci
Mülkiye Dergisi 47 (1), 5-41, 2023
2023
Yeni-Kalkınmacı Modelde Doğanın Temellükünün Sınırları: Brezilya Amazonları Örneği
E Akgemci, Ç Söker
2023
Brezilya Amazonu'nda Ekstraktivizm ve Ormansızlaştırma: Sömürgecilikten Yeni-Kalkınmacılığa
E Akgemci
Praksis, 221-250, 2023
2023
“Cumhuriyeti Kılıçla Yönetmek”: Teori ve Pratikte Bolivarcı Cumhuriyetçilik
E Akgemci
CUMHURİYETÇİLİK VE CUMHURİYETLER Düşünceyi Derinleştirmek, Pratiği …, 2023
2023
Örgütlü Mücadele Yaşatır: Meksika’dan Türkiye’ye Deprem ve Sivil Toplum
E Akgemci
https://aposto.com/s/orgutlu-mucadele-yasatir, 2023
2023
Latin Amerika Solunu Anlamak: İmkan ve Sınırlılıklar
E Akgemci
2022
Latin Amerika’da Sol Mücadele: Yeni bir “Pembe Dalga” mı?
E Akgemci
Ayrıntı Dergi 42, 13-20, 2022
2022
Kurtuluş Teolojisi’nden neo-Pentekostalizme: Brezilya siyasetinde kilisenin rolü
E Akgemci
Toplum ve Bilim, 125-152, 2022
2022
COVID-19 Pandemisi ve Otoriter Popülizmin Çıkmazları: ABD ve Brezilya Örnekleri
E Akgemci
V. MÜLKİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ: ULUSLARARASI SİSTEMİN YENİ KRİZİ …, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20