Follow
Dr. Tolga Gül
Dr. Tolga Gül
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Verified email at alanya.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Rekreasyona Giriş. Rekreasyon Olgusuna Genel Yaklaşım
T Gül
Edt. Yaylı, A. Rekreasyona Giriş. Detay Yayıncılık, Ankara, 2014
122*2014
Türkiye'deki Turizm Rehberliği Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
T Gül
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
232012
Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Boş Zaman Tatmini
T Gül
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2), 914-930, 2019
202019
İşgörenlerde İş ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Çalışma Sosyolojisi Bağlamında Bir Araştırma (Konaklama İşletmeleri Üzerine, Kuşadası Örneği)
T Gül
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
12*2016
Turist Rehberliğinde Yeni Eğilimler Ve Turist Rehberlerinin Geleceği
Y Arslantürk, T Gül
TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİ Dünü Bugünü Yarını, 287-332, 2019
92019
Rekreasyon Olgusuna Genel Yaklaşım,(Editör: Ali Yaylı), Rekreasyona Giriş, Detay Yayıncılık
T Gül
Ankara, 2014
62014
Turist Olarak “Engelli” Algısı, Turist Rehberleri Üzerine Bir Çalışma
T Gül
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 (52), 575-603, 2021
32021
A Netnographic Review of Dining Experiences of Russian Tourists
T Gül, A Bozbaş
Journal of Mediterranean Tourism Research 1 (2), 111-122, 2022
2*2022
Leisure Constraints
T Gul
Current Issues in Tourism and Hospitality Management, 291-301, 2019
22019
Correlationship between job and life satisfaction: A research on occupational characteristics
A Bozbaş, T Gül
Journal of Tourism Leisure and Hospitality 4 (1), 1-13, 2022
12022
İşgörenlerin İş, Yaşam Doyumu Ve Rekreatif Faaliyete Katılımı Etkileyen Çalışma Sosyolojisi Algılarının Demografik Ve Mesleki Faktörler Bakımından İncelenmesi
T Gül
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 41 (3), 530-549, 2020
1*2020
İşyerinde Cinsiyet Ayrımcılığı İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkide İşyeri Nezaketsizliğinin Aracı Etkisi ve Özsaygının Düzenleyici Aracılık Rolü
GÜL Tolga
İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (3), 2449-2464, 2023
2023
Mesleki Bağlamda Narsisizm Tanısı, Turist Rehberleri Üzerine Betimsel Bir İnceleme
AÖ Değirmencioğlu, T Gül, M Çelik
3rd. Architecture and Cultural Heritage on Tourism 1 (1), 2022
2022
DUYGUSAL İHMAL İLE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK SERMAYENİN ARACILIK ROLÜ
GÜL Tolga
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 9 …, 2022
2022
Destinasyon Tanıtım Temalı Animasyon Filmler Üzerine İnceleme ve Destinasyon Önermesi
T Gül
4. INTERNATIONAL FAMILY, YOUTH AND CHILD FRIENDLY TOURISM MANAGMENT CONGRESS …, 2022
2022
Turizm Öğrencilerinin Kariyer Beklentileri ve Mesleğe Bağlılıkları Üzerine Betimsel Bir Araştırma
T Gül, GE Tükenmez
6th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH 1 (1), 2022
2022
Correlations Between Job And Life Satisfaction: A Study Of Occupational Characteristics
A Bozbaş, Gül
Journal of Tourism, Leisure and Hospitality 4 (1), 4-16, 2022
2022
Health Service Quality and Patient Communication In Medical Tourism
T Gül, AÖ Degirmencioğlu, B Bulut, E Dağ, A Baştürk, Yusuf, M Dağlı
JOURNAL of TOURISMOLOGY 8 (1), 115-137, 2022
2022
Anadolu'nun Geleneksel Sohbet Toplantılarında Yemek
T Gül, O Nebioğlu
1. Ulusal Gastronomi Çalışmaları Sempozyumu, 45-52, 2021
2021
Rekreatif Gastronomi, Slow Food, Coğrafik İşaretler, Cittaslow
T Gül
TEMEL MUTFAK BİLGİSİ VE GASTRONOMİ, 28-57, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20