Follow
Mustafa Bilgehan Kutlu
Mustafa Bilgehan Kutlu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Verified email at cumhuriyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN TASARRUF ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ: SİVAS’TA BİR EKMEK FIRINI İÇİN UYGULAMA
A ULUTAŞ, AO BAYRAKÇIL, MB KUTLU
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (1), 185-197, 2017
142017
ALGILANAN RİSK VE TÜKETİCİ ETNOSENTRİZM EĞİLİMİNİN YERLİ MARKA CEP TELEFONLARINA YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDE ETKİSİ
MB Kutlu, CH Kağnıcıoğlu
Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi 3 (1), 23-53, 2017
102017
A Trait-Based Consumer Segmentation for Food Waste Reduction Campaigns
MB Kutlu
Social Marketing Quarterly 28 (2), 130-146, 2022
42022
Usage Of Halal Certıfıcate On Products And Consumer Dısgust Sensıtıvıty. 22
MB Kutlu, CH Kağnıcıoğlu
Pazarlama Kongresi, 2017
42017
Experienced Product Quality and Brand Loyalty: Mediating Role of Customer Satisfaction
C Tunahan, MB Kutlu
EGE ACADEMIC REVIEW 23 (2), 185-202, 2023
32023
Tüketicilerin tiksinme duyarlılığı ile riskten kaçınma ve marka sadakati arasındaki ilişki: Huy temelli bir yaklaşım
MB Kutlu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 1-19, 2019
32019
Tüketicilerin Yeniden Üretilmiş Ürünleri Satınalma Davranışlarının Modellenmesi Modelling Consumer Behaviour for Remanufactured Products
MB KUTLU, CH KAĞNICIOĞLU
3*2015
Religion and entrepreneurship: An exploratory research on young Turkish entrepreneurs
AM ÖZKAN, MB KUTLU
Journal of Current Researches on Business and Economics 7 (2), 359-372, 2017
22017
MAPPING MULTIPLE BRAND-CELEBRITY CONGRUENCE WITH OVERALS: AN EVIDENCE FOR THE MEANING TRANSFER MODEL
MB Kutlu
Journal of process management and new technologies 10 (1-2), 33-51, 2022
12022
Yeniden üretim ve pazarlama: tüketicilerin yeniden üretilmiş ürünleri satınalma niyetlerinin araştırılması
MB Kutlu
PQDT-Global, 2016
12016
Marketing for core acquisition and remarketing of remanufactured products
CH Kagnicioglu, MB Kutlu
The LCBR European Marketing Conference 7, 2016
1*2016
The Effect of Brand Heritage on Intention to Donate in Non-Profit Organizations: An Evaluation within the Context of Temporal Focus and Brand Trust
MB Kutlu, N Ekici Özcan
Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 2024
2024
KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARDA MARKA İMAJININ İNCELENMESİ ve TÜRK KIZILAY’I BAĞIŞÇILARININ KÜMELENMESİ
MB Kutlu, NE ÖZCAN
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (28 …, 2023
2023
Çevreye Çöp Atma Davranışının Norm Aktivasyon Modeli ile İncelenmesi
MB Kutlu
International Conference on Modern and Advanced Research, 119-125, 2023
2023
Türkiye’de Gerçekleştirilen Kalite Fonksiyonu Göçerimi Araştırmalarının Müşteri Sesi Açısından İncelenmesi
MB Kutlu
SOSYAL, İNSAN VE İDARİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, 643-672, 2023
2023
INVESTIGATING CONSUMERS' PRODUCT RETURN BEHAVIOR AND ATTITUDES TOWARDS UNETHICAL RETURNS
MB Kutlu
8th International New York Academic Research Congress on Humanities and …, 2023
2023
Tüketici Neotenisinin Ürün Tasarımının Değerlendirilmesine Etkisi (The Influence of Consumer Neoteny on Product Design Evaluation)
MB Kutlu
Research on Social Sciences- IV, 261-281, 2023
2023
Cep Telefonunda Oyun Oynama ve Çizgi Film İzleme Kapsamında Tüketici Neotenisinin Etkilerinin İncelenmesi
MB Kutlu, N Ekici Özcan
ULUSLARARASI EKONOMİ FİNANS VE İŞLETME KONGRESİ EFİ 2023, 2023
2023
YENİDEN ÜRETİM SİSTEMİNDE PAZARLAMANIN OYNADIĞI ROLLER
MB Kutlu, CH Kağnıcıoğlu
SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII, 69-86, 2023
2023
CONSUMER NEOTENY AND ANTHROPOMORPHIC PRODUCT DESIGN EVALUATION
MB Kutlu
8TH INTERNATIONAL CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES IN A CHANGING …, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20