Nihat KÜÇÜK
Nihat KÜÇÜK
İİBF İktisat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
General analysis of recent changes in red meat consumption in Turkey
MH Aydogdu, N Kucuk
IOSR Journal of Economics and Finance (IOSRJEF) 9 (6), 1-8, 2018
192018
PAMUĞUN DÜNYASI, KÜRESEL AKTÖRLER VE POLİTİKALAR
N KÜÇÜK
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 (4), 60-85, 2015
112015
Economic Analysis of Agricultural Water Usage Efficiency in the GAP-Harran Plain: Cotton Production Sampling, Sanliurfa-Turkey
MH AYDOGDU, B Karli, HP Dogan, G Sevinc, ME Eren, N Kucuk
International Journal of Advances in Agriculture Sciences, 2018
82018
Şanlıurfa’daki yem bitkileri eken çiftçilerin sosyo-ekonomik profilinin analizi
M AYDOĞDU, İ AYDOĞDU, C CEVHERİ, MR SEVİNÇ, N KÜÇÜK
Journal of Ekonomi, 10-15, 2020
32020
Pamuk üretiminin stratejik önemi üzerine genel bir değerlendirme
ÜN Küçük, S Issi
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 11 (44), 391-398, 2019
32019
Türkiye’de pamuk üretiminin son dönemlerdeki genel analizi
N Küçük, MH Aydogdu
Eur. J. Math. Eng. Nat. Med. Sci 8, 77-82, 2020
22020
ORGANİK TARIMIN ÖNEMİ VE GELECEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
MH Aydoğdu, F Kaya, ÜG Sevinç, ÜN Küçük
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 11 (42), 264-270, 2019
22019
Analysis of Recent Trends in Pistachio (Pistacia vera L.). Production in Turkey
N Aydogdu, M.H., Şahin, Z., Sevinç, M.R., Cançelik, M., Parlakçı Doğan, H ...
International Journal of Humanities and Social Science Invention 9 (3), 40-46, 2020
2020
Factors affecting consumers' demands on local products produced from different varieties: Red pepper (isot) sampling, Şanlıurfa-Turkey
MH Aydogdu, AF Atasoy, HP Dogan, ME Eren, G Sevinc, N Kucuk, ...
IJAMEE, 2018
2018
18. YÜZYILDA KİLİS’TE OKÇU İZZEDDİNLİ AŞİRETİNİN VERGİ DİRENCİ
T ÖĞÜT, N KÜÇÜK
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD); Cilt 7, Sayı 12 (2015), 2015
2015
TÜRKİYE’DE PAMUK ARZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE PAMUK ARZINDA 2023 VİZYONU
N KÜÇÜK, A BİLGİÇ
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11