Follow
Irem Ayhan
Irem Ayhan
assoc.prof.dr. of urban planning, dokuz eylul university
Verified email at deu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Explaining historical urban development using the locations of mosques: A GIS/spatial statistics-based approach
I Ayhan, KM Cubukcu
Applied Geography 30 (2), 229-238, 2010
612010
SUÇ VE KENT İLİŞKİSİNE AMPİRİK BAKIŞ: LİTERATÜR TARAMASI
İ Ayhan, KM Çubukçu
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30-55, 2007
602007
LGBTTs of Turkey between the east and the west–the city and the world through their eyes in the case of Izmir
M Efe Güney, İ Ayhan Selçuk
Gender, Place & Culture 23 (10), 1392-1403, 2016
122016
Eğitimcilere yol göstermesi açısından TAB analiz programı kullanarak başarı testi hazırlama sürecinde izlenecek adımlar
İ AYHAN
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 1 (2), 2010
102010
Kentte suç oranının ekonomik, sosyal ve mekansal değişkenlerle modellenmesi
İ Ayhan, KM Çubukçu
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans …, 2007
92007
Cinsel Alanda Öteki Olarak Tanımlanan Nüfusun Kentsel Alan Kullanımı
M Efe Güney, Ş Ergin, İ Ayhan Selçuk
İzmir: Bilim Ofset. DEÜ Mimarlık Fakültesi Yayını (MİMF-AR-02-2014), 2014
62014
Suç ve Kent İlişkisine Ampirik Bakış; Literatür Taraması
M ÇUBUKÇU, İ Ayhan
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (5), 1-37, 2007
52007
Avrupa Birliği (AB) Adayı Türkiye'nin LGBTT'lerinin Gizlenme Durumları ve Kent Planlamanın Yapabilecekleri.
MEFE GÜNEY, İA SELÇUK
Megaron 11 (4), 2016
22016
KENTSEL MEKANIN ORTAK KULLANICILARI LGBTT BİREYLERİN TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ ANKARA'DAKİ YERSEÇİM PRATİKLERİ.
İA SELÇUK, M EFE GÜNEY, Ş ERGİN
UHBAB Journal 4 (11), 2015
12015
Siyasette Kadın Temsiliyeti: Siyasi Partiler ve Bağımsızlar
M Efe Güney, İ Ayhan Selçuk
IJOPEC Publication Limited, 2019
2019
Sexual Orientation Concealment of LGBTT Individuals in Turkey as a Candidate State of the European Union (EU) and the Role of Urban Planning
M Efe Güney, İ Ayhan Selçuk
MEGARON 11 (4), 2016
2016
LGBTT NÜFUSUNUN KENTLE KURDUKLARI İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ İÇİN KULLANDIKLARI ALANLARIN ÇALIŞMA, YAŞAMA VE ALIŞ-VERİŞ ALANLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ.
M EFE GÜNEY, I AYHAN SELÇUK, Ş ERGİN
Journal of International Social Research 7 (32), 2014
2014
Tarihi yapıların korunmasında ve koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında bir belirleyici olarak trafik kaynaklı titreşimlerin ölçülmesi ve modellenmesi
İ AYHAN
DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
2013
KADINA YÖNELİK ÇALIŞMALARDA YENİ BİR TARTIŞMA KONUSU OLARAK LEZBİYENLER VE KENTSEL MEKÂNDAKİ ARAYIŞLARI-İZMİR ÖRNEĞİ
MEFE GÜNEY, İA SELÇUK
İZMİR ADNAN MENDERES HAVAALANI’NA YAPILAN İÇ HATLAR AMAÇLI YOLCULUKLARIN TÜREL (ULAŞIM ARACI) SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
İ AYHAN, KM ÇUBUKÇU
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15