Çiğdem Aytekin
Çiğdem Aytekin
Prof. Dr. Marmara University Faculty of Communication
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Analyzing information technology status and networked readiness index in context of diffusion of innovations theory
A Değerli, Ç Aytekin, B Değerli
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 1553-1562, 2015
282015
Yeni Medyada Sosyal Ağ Uygulaması Olarak Twitter ve Fikir Madenciliği
Ç Aytekin
Yeni Medya Ve... (Editör: Deniz Yengin), 102-122, 2012
282012
Wiki Uygulamalarına İletişimsel Yaklaşım İle Bir Model Önerisi
Ç Aytekin
Ajit-e Academic Journal of Information Technology 2 (5), 7-17, 2011
272011
Elektronik Ticaretten Sosyal Ticarete Dönüşüm Sürecinde Ölçümleme
CS Sütcü, Ç Aytekin
Der'in Yayınevi, 2013
242013
An opinion mining task in Turkish language: A model for assigning opinions in Turkish blogs to the polarities
Ç Aytekin
Journalism and Mass Communication 3 (3), 179-198, 2013
212013
Yeni medya ve ağ nesli: Türkiye örneği
Ç Aytekin, CS Sütcü
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1-13, 2012
162012
Veri Bilimi
C Sütcü, Ç Aytekin
Paloma Yayınevi, 2018
142018
Etki Bağlamında Sosyal Medyada Ölçümleme Çalışmalarına Bakış: Türkiye’deki Ajanslar Üzerine Bir Araştırma
Ç Aytekin, A Değerli
Karadeniz-Blacksea-ЧерноеМоре 6, 127-141, 2014
14*2014
Sosyal Medyada Twitter Konuşma Diline İlişkin Bir Araştırma: Ortak Hashtag Kullanımı ile Kullanıcı Profili Arasındaki İlişki
C Sütcü, Ç Aytekin
2nd International Symposium on Language and Communication: Exploring …, 2013
92013
The Role Of Social Media In Real Estate Marketing: A Research On The Transformation Of Real Estate Marketing In Turkey
Ç Aytekin, SMK Demirli
Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi 12 (48), 17-36, 2017
82017
SOSYAL MEDYADA REKABET ANALİZİ İÇİN KARŞILAŞTIRMA GÖREVİNE YÖNELİK FİKİR MADENCİLİĞİ MODELİ
Ç Aytekin, İ Mayda
JAMMO ISSN 2146-3328 7 (27), 414-425, 2013
72013
Türkiye’deki Siyasal Yaşamda Sosyal Medya: Siyasal Partilerin Kullanım Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma
C Sütcü, A Düvenci, Ç Aytekin
Yeni Medya’da Demokrasi (Editörler: And Algül ve Neda Üçer), 165-204, 2013
72013
Uydu ile dijital eğitim platformu
Ç Aytekin
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
62004
Sosyal Medya'da Demokrasi Algısı:" Demokrasinin Renkleri" Üzerine Fikir Madenciliği Araştırması.
Ç Aytekin, CS Sütcü
Akdeniz Iletisim, 28-44, 2013
52013
Development of Robot Journalism Application Tweets of News Content in the Turkish Language Shared by a Bot
H Tosyalı, Ç Aytekin
Journal of Information Technology Management, p. 68-88., 2020
42020
Gündem Belirleme Kuramı Bağlamında Twitter’da Gündem ve Güncel Konu Başlıkları Üzerine Bir Araştırma
Ç Aytekin, ŞN Demir, M Meltem
Sosyal Medya Araştırmaları (Derleyen Deniz Yengin), 93-124, 2015
42015
Kişisel Televizyon: IPTV
Ç Aytekin, E Şahin, A Düvenci
Akademik Bilişim, 1-6, 2008
42008
BITCOIN VE KRİPTO PARA İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
CS SÜTCÜ, Ç AYTEKİN
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 8 (3), 466-488, 2018
3*2018
JETFIGHTER DOWN! PREDICTING OPINIONS WITH TWITTER AND THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN TURKEY WITHIN CONTEXT OF ATTRIBUTE AGENDA-SETTING THEORY
C Sütcü, Ç Aytekin, T KARA, E AKYAZI, NE DILMEN, B DEĞERLI
The Journal of International Social Research 7 (34), 875-889, 2014
32014
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İÇİN BLOGLAR ÜZERİNDE FİKİR MADENCİLİĞİ
Ç Aytekin
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20