muge yalcin
Title
Cited by
Cited by
Year
Internationalization of emerging market firms: the case of Turkish retailers
I Eren-Erdogmus, E Cobanoglu, M Yalcın, PN Ghauri
International Marketing Review 27 (3), 316-337, 2010
842010
Kurum İmajı
MS Köktürk, AM Yalçın, E Çobanoğlu
Oluşumu ve Ölçümü.(1. Baskı), İstanbul: Beta Basım, 2008
52*2008
Kurum imajı: oluşumu ve ölçümü
MS Köktürk, AM Yalçın, E Çobanoğlu
Beta, 2008
522008
Comparison between holistic museum visitors and utilitarian museum visitors
T Dirsehan, AM Yalçin
International Journal of Marketing Studies 3 (4), 78, 2011
332011
The effects of store atmosphere attributes on store loyalty intentions of hypermarket/supermarket customers
M Yalcin, T Kocamaz
TC Marmara Universitesi IIBF Dergisi 18 (1), 273-292, 2003
252003
USING ASSOCIATIONS TO CREATE POSITIVE BRAND ATTITUDE FOR GENERATION Y CONSUMERS: APPLICATION IN FASHION RETAILING.
M Yalçin, İ Eren-Erdoğmuş, Ş Demır
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2009
212009
Deneyimsel Perakendecilik: İstanbul’daki Yapı Market/Ev Gelişim Perakendecilerinde Bir Uygulama
M Yalçın, E Çobanoğlu, İ Erdoğmuş
Bildiri]. Prof. Dr. M. Şükrü Akdoğan (Ed.) 13, 25-29, 2008
72008
The effect of store atmosphere and service quality perception on store loyalty intentions of big food retail customers in Istanbul
AM Yalçın
unpublished Ph. D. thesis, Marmara University, Istanbul, 2002
42002
MüĢteri Faydasının MüĢteri Tatmini ve Bağlılığı Üzerine Etkisi: Organize Gıda Perakendeci Örneği
M Yalçın, ĠE ErdoğmuĢ, E Çobanoğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (1 …, 2009
32009
The effect of store atmosphere attributes on store loyalty intentions of hypermarket/supermarket customers
Y Muge, K Tunkay
32003
Factors Affecting Consumer Evaluations of Brand Extensions
Ö SIĞIRCI, AM YALÇIN
22010
Tuncay.(2003)
M Yalcin
The effect of store atmosphere attributes–store loyalty intentions, 2003
22003
Müsteri faydasinin müsteri tatmini ve bagliligi üzerine etkisi: Organize gida perakendeci örnegi
M Yalçın, İ Erdoğmuş, E Çobanoğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 383-396, 2009
12009
Kurum İmajı Oluşumu ve Ölçümü (1. Baskı)
MS Köktürk, AM Yalçın, E Çobanoğlu
Ġstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2008
12008
Understanding and Communicating The Consumer
M YALÇIN
MARMARA UNIVERSITY, 2014
2014
Revisiting Relationship Marketing in Emerging Markets: The Case of Turkish Exportes.
AM Yalçın, A Bopieva
Bogazici Journal: Review of Social, Economic & Administrative Studies 26 (1), 2012
2012
MÜŞTERİ FAYDASININ MÜŞTERİ TATMİNİ VE BAĞLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: ORGANİZE GIDA PERAKENDECİ ÖRNEĞİ.
M Yalçin, E Erdoğmuş, E Çobanoğlu
Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative …, 2009
2009
USING ASSOCIATIONS TO CREATE POSITIVE BRAND ATTITUDE FOR GENERATION Y CONSUMERS: APPLICATION IN FASHION RETAILING JENERASYON Y TÜKETİCİLERİ İÇİN MARKA ÇAĞRIŞIMLARI İLE OLUMLU …
M YALÇIN, EE İrem
Management Review 38 (3), 02-120, 1996
1996
JENERASYON Y TÜKETİCİLERİ İÇİN MARKA ÇAĞRIŞIMLARI İLE OLUMLU MARKA TUTUMU YARATMAK: MODA PERAKENDECİLİĞİNDE UYGULAMA
M YALÇIN, İ ERENERDOĞMUŞ, Ş DEMİR
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 1996
1996
Müge Yalçın ve Emine Çobanoğlu
S Köktürk, A Mehtap
Kurum İmajı Oluşumu ve Ölçümü 1, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20