Aliye Nur ERCAN GÜVEN
Aliye Nur ERCAN GÜVEN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Arş. Gör. Dr.
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından analizi
AN Ercan
Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 19-21, 2014
202014
Ekrandan Okuma İle K'ğıttan Okumanın Anlama Düzeyi Açısından Karşılaştırılması
AN Ercan, M Ateş
162015
Etfâl gazetesinin metin ve değerler eğitimi açısından incelenmesi
AN Ercan
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014
82014
Eski harfli bir çocuk gazetesi: Sadâkat/Etfâl
AGAN ERCAN, Ş AKPINAR
Türklük Bilimi Araştırmaları, 109-130, 2014
72014
Relationship between Preservice Teachers' Course Attitudes and Professional Self-Efficacy Beliefs.
V Tunkler, AN Ercan, M Beskirli, I Sahin
International Journal of Research in Education and Science 2 (1), 212-222, 2016
62016
8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin şekil, tema ve tür açılarından incelenmesi
AN Ercan
Ana Dili Eğitimi Dergisi 2 (2), 15-27, 2014
62014
Türkçe öğretmenlerinin dinleme stillerinin incelenmesi
A Murat, A ERCAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 107-119, 2015
52015
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Bağlaçları Bilme ve Kullanma Durumları Üzerine Bir İnceleme
AN Ercan, R Gürbüz Us
X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2019
42019
ESKİ HARFLİ ÇOCUK DERGİLERİNDEN "LÂNE"
AN ERCAN, Ş AKPINAR
Journal of International Social Research 9 (44), 2016
22016
Bilim ve sanat merkezlerine devam eden 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yazma kaygılarının incelenmesi
M Ateş, N Yıldız, AN Ercan
22016
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma Düzeyinin Değerlendirilmesi
AN Ercan Güven, Ş AKPINAR
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 273-300, 2020
12020
ESKİ HARFLİ ÇOCUK GAZETELERİNDEN "HÜR ÇOCUK"
AN ERCAN, Ş AKPINAR
Journal of International Social Research 10 (53), 2017
12017
INVESTIGATION OF INFORMATIVE TEXTS IN 5TH-8TH GRADE TURKISH TEXTBOOKS IN TERMS OF THEMES AND GENRES
Z CEYLAN, AN ERCAN, Ş AKPINAR
12017
Türkçe ve Türk kültürü kitaplarındaki dinleme becerisine yönelik etkinliklerin incelenmesi
ANE GÜVEN, RG US
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi …, 2020
2020
Öğretmen Adaylarının Anlatma Becerilerine Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
ANE GÜVEN
2020
Eski Harfli Çocuk Mecmûalarından: “Türk Çocuğu”
Ş Akpınar, AN Ercan Güven
International Journal of Languages Education 8 (2), 167-216, 2020
2020
Üniversitelerin dil öğretim merkezlerinde Türkçe öğrenen yabancıların yazılı anlatımlarının bağdaşıklık ve tutarlılık düzeylerinin incelenmesi
E Güven, A Nur
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
2019
Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin yazılı anlatımlarına ilişkin görüşleri
AN ERCAN, Ş AKPINAR
International Journal of Languages’ Education and Teaching 5 (4), 17-30, 2017
2017
Eski harfli çocuk gazetesi Etfâl’de değerler
Ş Akpınar, AN Ercan
1st International Academic Research Congress, 2016
2016
Öğretmenlik uygulaması dersinin Türkçe öğretmeni adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi
AN Ercan
1st International Academic Research Congress, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20