Fevziye Eyigör Pelikoğlu
Fevziye Eyigör Pelikoğlu
Professor at Fine Arts Faculty, Atatürk University
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir Gösterge Olarak ‘Köşe’ye Konumlandırılmış Sanat Yapıtları ve Cezalandırılma Olgusu
F Eyigör, M Fındık
İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi 2 (4), 27-44, 2016
12016
Sarkis’in ‘19380-19930’undan 2009’a Kalanlar
F Eyigör
Rh+Sanart Plastik Sanatlar Dergisi, 74-75, 2009
1*2009
MODERN RESİMDE TABİATIN ROLÜ
F EYİGÖR
Sanat Dergisi, 25-30, 0
1
Yanlış Zamanda Doğru Şeyler Söyleyen Sanatçı Figürü Olarak Cengiz Çekil
F Eyigör Pelikoğlu
Sanat Dünyamız Kültür ve Sanat Dergisi, 94-105, 2016
2016
Plastik Sanatlarda Obje Olarak Oyuncak Kullanımının 'Dört Özgürlük' Kapsamı
F Eyigör Pelikoğlu
Atatürk Üniversitesi Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi Bildiriler …, 2015
2015
1960’dan Günümüze Plastik Sanatlar Alanında Feminist Yansımalar
F Eyigör, FD Korkmaz
Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’: Edebiyat, Dil ve Kültür …, 2009
2009
" AYAKKABI'NIN FIRLATIL (-A-MA) MASI
F EYİGÖR
Sanat Dergisi, 43-49, 2008
2008
Yalçın Karayağız ve Jean Genet
Artist Dergisi, 66-71, 2008
2008
Sanat Alanında Olan-Bitenin Zamandaki Akışını Anlamlandırmaya Yönelik Yöntem Önerisi
F Eyigör
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 1.Sanat Bilgi …, 2008
2008
Aydın Ayan’ın Resimlerinde (Post) Modern Olan ve Olmayan Eğretilemeler ya da Tarihin Sorunsallaştırılması
F Eyigör
Aydın Ayan 35.Sanat Yılı Retrospektif Sergisi (Sisyphos'un Direnci) Kataloğu …, 2007
2007
1990’lı Yıllarda Türk Plastik Sanatlarında Kişisel Lehçeler
F Eyigör
Anadolu Aydınlanması Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2005
2005
20.Yüzyıl Sanatında Araçlar ve Amaçlar
F Eyigör
https://feyigor-arttick.blogspot.com.tr/2013/10/20yy-sanatnda-araclar-ve …, 2004
2004
Resim- Heykel İlişkisi
F Eyigör
https://feyigor-arttick.blogspot.com.tr/2013/02/resim-heykel-iliskisi …, 2004
2004
Görsel Düşünmede Bir Neden: (a) Marka Bilgisayarın Masaüstü Görünümü
F Eyigör
Marmara Üniversitesi, 3.Uluslar arası Öğrenci Trienali Sempozyumu, 2003
2003
Resim-Fotoğraf İlişkisi
F Eyigör
https://feyigor-arttick.blogspot.com.tr/2013/01/fotograf-resim-iliskisi …, 2003
2003
KEMAL İSKENDER'İN RESİMLERİNDE GÖRSEL ANLAM
F EYİGÖR
Sanat Dergisi, 41-45, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16