Takip et
melih dikmen
melih dikmen
Eğitim Bilimleri, Fırat Üniversitesi
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisinin meta-analizi: son 10 yılda yapılan çalışmaların incelenmesi
M Dikmen, M Tuncer
452018
COVID-19 Salgınında Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerindeki Rolünün İncelenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli
M Dikmen
Bağımlılık Dergisi 22 (1), 20-30, 0
41*
Öğrenme stilleri ile öğrenmeye yönelik tutum arasındaki ilişki
M Dikmen, M Şimşek, M Tuncer
362018
Akademisyenlerin siber zorbalığa yönelik algıları ve mücadele etme yöntemleri
M Dikmen, M Tuncer
322017
İnternet bağımlılığının aile ilişkilerine etkisi
M Dikmen, M Tuncer
232018
EFL Learners’ Foreign Language Learning Anxiety and Language Performance: A Meta-Analysis Study
M Dikmen
International Journal of Contemporary Educational Research 8 (3), 206-222, 2021
222021
CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI.
M TUNCER, M DİKMEN
Firat University Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi 28 (1), 2018
18*2018
İşbirlikli öğrenmenin başarıya etkisi: Çalışma grubu ile etki büyüklüğü arasındaki ilişkiye dair bir meta analiz çalışması
M Tuncer, M Dikmen
Journal of Human Sciences 14 (1), 473-485, 2017
182017
A meta-analysis of effects of computer assisted education on students’ academic achievement: A-10-year review of achievement effect
M Dikmen, M Tuncer
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 9 (1), 97-121, 2018
152018
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK ÖZ-YETERLİKLERİ VE MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI
M TUNCER, M DİKMEN
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 310-325, 2018
152018
Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin öz-yeterlik algısı ile siber zorbalık duyarlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi
M Dikmen, A Çağlar
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (31), 261-277, 2017
15*2017
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik algıları ile siber zorbalık duyarlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
M Dikmen
Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2015
152015
Üniversite öğrencilerinin üstbiliş düşünme beceri algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)
M Dikmen, M Tuncer
132018
PISA 2015’e katılan öğrencilerin PISA’ya ilişkin görüşleri
M Dikmen, M Şimşek, M Tuncer
132018
Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
M Dikmen, F BAHADIR, AE AKMENÇE
Journal of Educational Reflections 2 (1), 24-37, 2018
122018
The effect of cooperative learning on academic achievement: A meta-analysis on the relationship between the study group size and effect size İşbirlikli öğrenmenin başarıya …
M Tuncer, M Dikmen
Journal of Human Sciences 14 (1), 473-485, 2017
122017
Sosyal Ağlarda Bekleyen Yeni Tehlike: Siber Zorbalık
M TUNCER, M DİKMEN
PRESIDENT OF THE SYMPOSIUM, 94, 2016
122016
Does gamification affect academic achievement? A meta-analysis of studies conducted in Turkey: Does gamification affect academic achievement?
M Dikmen
International Journal of Curriculum and Instruction 13 (3), 3001-3020, 2021
112021
The Mediating Role of Medical Students' Attitudes towards Distance Education in the Relationship between E-Learning Styles and Academic Achievements.
M Dikmen
Journal of Educational Issues 6 (2), 351-373, 2020
112020
Sosyal araştırmalardaki ölçek bulgularına örneklemin etkisi
M Tuncer, HG Berkant, M Dikmen
Elektronik Eğifim Bilimleri Dergisi 6 (11), 1-10, 2017
11*2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20