Mehmet Emin Baysal
Mehmet Emin Baysal
Konya Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi
Verified email at ktun.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'deki Devlet Üniversitelerinin 2004 Yili Performanslarinin, Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenip Buna Göre 2005 Yili Bütçe Tahsislerinin Yapilmasi
M BAYSAL, B ALÇILAR, H Çerçioğlu, B Toklu
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (1), 67-73, 2005
652005
Türkiye'deki devlet üniversitelerinin 2004 yılı performanslarının, veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenip buna göre 2005 yılı bütçe tahsislerinin yapılması
ME Baysal, B Alçılar, H Çerçioğlu, B Toklu
Sakarya University Journal of Science 9 (1), 67-73, 2005
65*2005
Veri zarflama analizi ile TCDD limanlarında bir etkinlik ölçümü çalışması
ME Baysal, M Uygur, B Toklu
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 19 (4), 2004
582004
Veri zarflama analizi ile bazı orta öğretim kurumlarının performanslarının değerlendirilmesi
ME Baysal, B Toklu
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2), 2001
292001
Otomotiv yan sanayinde hata türü ve etkileri analizi
ME Baysal, E Canıyılmaz, T Eren
Engineering Science and Technology, an International Journal 5 (1-2), 83-90, 2002
262002
Veri zarflama analizi ile orta öğretimde performans ölçümü
ME Baysal, B Toklu
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1999
261999
A two phased fuzzy methodology for selection among municipal projects
ME Baysal, İ Kaya, C Kahraman, A Sarucan, O Engin
Technological and Economic Development of Economy 21 (3), 405-422, 2015
242015
A hierarchy grey relational analysis for selecting the renewable electricity generation technologies
A Sarucan, ME Baysal, C Kahraman, O Engin
Proceedings of the world congress on engineering 2, 1149-1154, 2011
222011
Sağlık Sektöründe Bir Performans Değerlendirme Çalışması
ME Baysal, H Çerçioğlu, B Toklu
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği, XXIV Ulusal Kongresi, Gaziantep …, 2004
172004
The selection of renewable energy power plant technology using fuzzy data envelopment analysis
ME Baysal, A Sarucan, C Kahraman, O Engin
Proceeding the World Congress on Engineering, WCE2011 2, 2011
142011
Solving fuzzy job shop scheduling problems with availability constraints using a scatter search method
O Engin, MK Yılmaz, ME Baysal, A Sarucan
Journal of Multiple-Valued Logic & Soft Computing 21 (3-4), 317-334, 2013
82013
Tedarikci seçiminde Dempster-Shafer AHP modeli
H Çerçioğlu, ME Baysal, B Toklu, A Ercengiz
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Gaziantep …, 2004
82004
Priority ranking for energy resources in Turkey and investment planning for renewable energy resources
ME Baysal, NC Çetin
Complex & Intelligent Systems 4 (4), 261-269, 2018
72018
An efficiency analysis in higher education system in Turkey
ME Baysal, B Toklu
Performance Management and Measurement with Data Envelopment Analysis …, 2010
62010
A study of the relative efficiency of TCDD ports, using data envelopment analysis
ME Baysal, M Uygur, B Toklu
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 19 …, 2004
62004
A total productive maintenance implementation in a manufacturing company operating in insulation sector in Turkey
ME Baysal, MO Sümbül, E Ekicioğlu
2015 6th international conference on modeling, simulation, and applied …, 2015
42015
To solve the open shop scheduling problems with the parallel kangaroo algorithm
ME Baysal, T Durmaz, A Sarucan, O Engin
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 27 …, 2012
4*2012
A scatter search method for fuzzy job shop scheduling problem with availability constraints
O Engin, MK Yılmaz, C Kahraman, ME Baysal, A Sarucan
Proceedings of the World Congress on Engineering WCE2011 2, 2011
42011
The measurement of the service quality in the Konya light rail transportation system
ME Baysal, O Engin
Engineering Science and Technology, an International Journal 7 (2), 2004
42004
Bir tıp fakültesi uygulama ve araştırma hastanesinde servqual metodu yardımıyla sağlık hizmeti alan müşterilerin beklentilerinin analizi
ME Baysal, A Sarucan, E Oran
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi 27 (2), 38-46, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20