Birdogan Baki
Birdogan Baki
İşletme Üretim Yönetimi Profesörü, Karedeniz Teknik Üniversitesi
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Antecedents and performance impacts of product versus process innovation
IM Ar, B Baki
European Journal of Innovation Management, 2011
3002011
An application of integrating SERVQUAL and Kano's model into QFD for logistics services
B Baki, CS Basfirinci, IM AR, Z Cilingir
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2009
1742009
Lojistik yönetimi ve lojistik sektör analizi
B Baki
Volkan matbaacılık, 2004
1432004
Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü
BB Peker, İ.
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 4 (7), 1-18, 2011
98*2011
Kuruluş yeri seçiminde Bulanık AHS-VIKOR yaklaşımının kullanımı: otel sektöründe bir uygulama
İM AR, B Birdoğan, F ÖZDEMİR
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 93-114, 2014
302014
VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE HAVALİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ UYGULAMAS.
G Peker, B Baki
Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences 18 (2), 2009
292009
Logistics center site selection by ANP/BOCR analysis: A case study of Turkey
I Peker, B Baki, M Tanyas, I Murat Ar
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 30 (4), 2383-2396, 2016
242016
An investigation on the readiness of Turkish companies for enterprise resource management
B Baki, T Dereli, A Baykasogˇlu
Journal of Manufacturing Technology Management, 2004
212004
Sağlık Alanında Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Kullanımı: Literatür İncelemesi
G Ağaç, B Baki
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 19 (3), 343-363, 2016
202016
Çok kriterli karar verme tekniklerini kullanarak serbest bölge yer seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi örneği
A Gökhan, B Birdoğan, İ Peker, İM Ar
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (1 …, 2015
192015
Business School ranking with grey relational analysis: the case of Turkey
IM Ar, C Hamzaçebi, B Baki
Grey Systems: Theory and Application, 2013
192013
Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla En Uygun Katı Atık Bertaraf Sisteminin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği
Balaban, Y., Baki, B.
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (3 …, 2010
14*2010
Measuring and evaluating efficiency of a glass company through data envelopment analysis
DM Ar, B Baki
Problems and Perspectives in Management 5 (1), 72-81, 2007
142007
Tersine Lojistik Zorunluluk mu? Kazanç mı?
B Birdoğan
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 4 (1), 18-39, 2003
122003
An Integrated Evaluation Model for Service Quality of Hospitals: A Case Study From Turkey.
B Baki, I Peker
Journal of Multiple-valued logic & soft computing 24 (5), 2015
112015
A comparative analysis of 3PL applications in manufacturing firms from seven countries
B Baki, I Murat Ar
Supply Chain Forum: An International Journal 10 (1), 16-30, 2009
112009
Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHP ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi
RE Gergin, B Baki
Business and Economics Research Journal 6 (4), 115-135, 2015
10*2015
Öncelikli sektörlerin belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR yaklaşımlarının kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi örneği
AR Ilker, F OZDEMIR, B Birdogan
Journal of Yaşar University 9 (35), 6159-6174, 2014
102014
ÇAYKUR’a bağlı fabrikaların etkinlik analizi: Malmquist-TFV endeksi uygulaması
B Baki̇, İM AR
Iktisat Isletme ve Finans 24 (284), 77-108, 2009
102009
Üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesinin önündeki engellerin AAS yöntemiyle belirlenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği
İ Peker, İM Ar, B Baki
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (3), 107-126, 2014
72014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20