Follow
Birdogan Baki
Birdogan Baki
İşletme Üretim Yönetimi Profesörü, Karedeniz Teknik Üniversitesi
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Antecedents and performance impacts of product versus process innovation: Empirical evidence from SMEs located in Turkish science and technology parks
I Murat Ar, B Baki
European journal of innovation management 14 (2), 172-206, 2011
4932011
An application of integrating SERVQUAL and Kano's model into QFD for logistics services: a case study from Turkey
B Baki, C Sahin Basfirinci, I Murat AR, Z Cilingir
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 21 (1), 106-126, 2009
2822009
Lojistik yönetimi ve lojistik sektör analizi
B Baki
Volkan matbaacılık, 2004
2192004
Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü
BB Peker, İ.
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 4 (7), 1-18, 2011
181*2011
Lojistik yönetimi ve lojistik sektör analizi
B Birdoğan
Lega Kitapevi, İstanbul, 2004
762004
LİDERLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGUSAL ZEKANIN ÖRGÜTSEL YARATICILIK ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR MODEL ÖNERİSİ
E Cengiz, T Acuner, B Baki
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (1), 421-433, 2006
682006
Sağlık alanında çok kriterli karar verme teknikleri kullanımı: Literatür incelemesi
G Ağaç, B Baki
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 19 (3), 2016
592016
Veri zarflama analizi ile Türkiye havalimanlarında bir etkinlik ölçümü uygulaması
İ Peker, B Birdoğan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2), 72-88, 2009
592009
Logistics center site selection by ANP/BOCR analysis: A case study of Turkey
I Peker, B Baki, M Tanyas, I Murat Ar
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 30 (4), 2383-2396, 2016
582016
Kuruluş yeri seçiminde bulanık AHS-VIKOR yaklaşımının kullanımı: Otel sektöründe bir uygulama
İM Ar, B Baki, F Özdemir
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 93-114, 2014
562014
Çok kriterli karar verme tekniklerini kullanarak serbest bölge yer seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi örneği
G Ağaç, B Baki, İ Peker, İM Ar
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (1 …, 2015
432015
Lojistik faaliyetlere göre performans ölçütlerinin belirlenmesi
B Baki, B Şimşek
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV Ulusal Kongresi, 15-18, 2004
372004
Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHP ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi
RE Gergin, B Baki
Business and Economics Research Journal 6 (4), 115-135, 2015
35*2015
Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla En Uygun Katı Atık Bertaraf Sisteminin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği
Balaban, Y., Baki, B.
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (3 …, 2010
30*2010
An investigation on the readiness of Turkish companies for enterprise resource management
B Baki, T Dereli, A Baykasogˇlu
Journal of Manufacturing Technology Management 15 (1), 50-56, 2004
242004
Business School ranking with grey relational analysis: the case of Turkey
I Murat Ar, C Hamzaçebi, B Baki
Grey Systems: Theory and Application 3 (1), 76-94, 2013
232013
Patent Değerlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Sıralanması: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama
N Yavuz, B Baki
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2019
222019
Multi-criteria decision analysis model for warehouse location in disaster logistics
A Ofluoglu, B Baki, İM Ar
Journal of Management Marketing and Logistics 4 (2), 89-106, 2017
222017
Measuring and evaluating efficiency of a glass company through data envelopment analysis
İM Ar, B Baki
Problems and Perspectives in Management, 72-81, 2007
222007
A multi-stage decision making model for determining a suitable innovation structure using an open innovation approach
Yıldırım, E. Ar,İ.M., Dabic, M., Baki, B., Peker, İ.
Journal of Business Research 147 (Agust 2022), 379-391, 2022
202022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20