Takip et
sait çeri
sait çeri
Bahri Dağdaş UTAEM
tarimorman.gov.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Evaluation of drought tolerance indices for selection of Turkish oat (Avena sativa L.) landraces under various environmental conditions
M Akcura, S Ceri
Zemdirbyste-Agriculture 98 (2), 157-166, 2011
1062011
Konya koşullarında farklı tohum sıklıklarında ekilen buğday ve tritikalenin verim ve verim unsurlarına etkisi
RZ Arısoy, Y Kaya, A Taner, S Çeri, İ Gültekin
Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9, 2005
262005
Grain yield stability of winter oat (Avena sativa L.) cultivars in the central Anatolian region of Turkey
M AKCURA, S CERİ, S TANER, Y KAYA, E OZER, R AYRANCI
Journal of Central European Agriculture 6 (3), 203-210, 2005
232005
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray yörelerinde tahıllarda önemli hastalıkların durumu ve bunlara dayanıklılık kaynaklarının araştırılması
AF Yıldırım, E Kınacı, H Hekimhan, S Çeri
Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11, 1999
231999
Bazı ekmeklik buğday (T. aestivum L.) genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesi kuru koşullarında dane verimi stabilitesi
S Taner, S Çeri, Y Kaya, M Akçura, R Ayrancı, E Özer
Bahri Dağdaş UTAE Bitkisel Araştırma Dergisi 2, 21-26, 2004
222004
Non-parametric stability analysis of yield performances in oat (Avena sativa L.) genotypes across environments
Y Kaya, S Taner, S Ceri
Asian Journal of Plant Sciences (Pakistan) 2 (3), 2003
182003
Serin iklim tahıllarının hayvan beslemede yeşil ve kuru ot olarak kullanımı
S Çeri, R Acar
Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi 8 (1), 178-194, 2019
122019
Tritikale: insan ve hayvan beslenmesi için geliştirilmiş alternatif bir bitki
SA Bağcı, E Tulukçu, S Çeri, H Ekiz
Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu 126, 132, 1999
111999
Farklı sitoplazmaların ekmeklik buğdayın verim ve kalitesi üzerine etkileri
H Ekiz, A Bağcı, A Atlı, L Sayın, İ Karakaya, S Bozoğlu, T Tuncer, ...
Bahri Dağdaş Milletler Arası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi Müd., Yay. No …, 2000
82000
Konya’da sulu şartlarda yetiştirilen yulaf hat ve çeşitlerinin ot verimi ve bazı yem kalite özelliklerinin araştırılması
S Çeri, R Acar
Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi 8 (1), 26-33, 2019
72019
Kışlık yulaf (Avena sativa spp.) genotiplerinin verim ve teknolojik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
M Şahin, S Çeri, AG Akçacık, S Aydoğan, S Hamzaoğlu, B Demir
Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi 8 (1), 34-42, 2019
72019
Yabancı sitoplazmaların ekmeklik buğdayın verim ve bazı kalite özelliklerine etkileri
SA Bağcı, H Ekiz, A Atlı, E Tulukçu, S Taner, L Sayın, T Tuncer, S Çeri
Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21, 2001
72001
Bor miktarı yüksek topraklarda yetiştirilen makarnalık buğday (Triticum durum L.) çeşitlerine uygulanan borun verim ve bazı verim öğelerine etkisi
S Taner, B Sade, Y Kaya, S Çeri, S Gezgin
62003
İleri kademe bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin yağışa dayalı şartlarda tane verimi ve bazı kalite parametreleri yönünden değerlendirilmesi
E Yakışır, S Taner, M Bayraktaroğlu, T Yıldırım, MA Çayıröz, İ Kara, ...
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (ÖZEL SAYI-1), 81-86, 2016
52016
Buğdayda tohum iriliğinin tane verimi bitki boyu ve bazı kalite unsurlarına etkisi
S TANER, Ç Sait, K Yüksel, F PARTİGÖÇ, R AYRANCI, Ö Emel, ...
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 20 (2), 10-16, 2011
52011
Serin iklim tahıllarında ilkbahar erken gelişiminin düzeltilmiş bitki örtüsü katsayısı farklılığıyla tahmin edilmesi
Y Kaya, Ġ Kara, M Akçura, S Taner, S Çeri, H Koç
Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 46-52, 2008
42008
Investigation of Correlation Coefficient for Forage and Grain Yield with Related Traits in Oats
S Cerı, R Acar
International Journal of Plant Breeding and Crop Science Vol. 7(3), pp. 922 …, 2020
3*2020
Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarında Kışlık ve Yazlık Ekimlerin Morfolojik ve Fenolojik Özellikler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
T Yıldırım, E Yakışır, C Eser, M Türköz, S Çeri, E Özer, İ Kara, M Yaşar, ...
Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi 9 (2), 122-133, 2020
32020
Use of cool climate cereals as green and dry forage in animal feeding
S Ceri̇, R Acar
32019
Normalize Edilmiş Bitki İndeksini Kullanarak Yağış Miktarının Hesaplanması
M Şahin, H Kandırmaz, O Şenkal, V Peştemalcı, B Yıldız
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 (2), 113-122, 2014
32014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20