Follow
Engin Gökhan Kulan
Engin Gökhan Kulan
Ziraat Mühendisliği Araştırma Görevlisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Salinity tolerance classification of Sunflower (Helianthus annuus L.) and Safflower (Carthamus tinctorius L.) by cluster and principal component analysis.
MD Kaya, G Akdoğan, EG Kulan, H DAĞHAN, A Sari
Applied Ecology & Environmental Research 17 (2), 2019
202019
Changes in N, K, and fatty acid composition of black cumin seeds affected by nitrogen doses under supplemental potassium application
Z Aytac, N Gulmezoglu, T Saglam, EG Kulan, U Selengil, HL Hosgun
Journal of Chemistry 2017, 2017
182017
Yağlı tohum üretiminde yeni arayışlar
Ö Kolsarıcı, MD Kaya, AT Göksoy, H Arıoğlu, EG Kulan, S Day
Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII Teknik Kongresi 12 (16), 413-414, 2015
172015
Yağlı tohumlu bitkiler üretiminde yeni arayışlar
Ö Kolsarıcı, MD Kaya, AT Göksoy, H Arıoğlu, EG Kulan, S Day
Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, s …, 2015
152015
Eskişehir koşullarında yetiştirilen reyhan (Ocimum basilicum L.) bitkisinin bazı bitkisel özelliklerinin ve diurnal varyabilitesinin belirlenmesi
EG Kulan
Yüksek Lisans Tezi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü …, 2013
152013
Bazı ileri aspir hatlarının Eskişehir koşullarındaki performansları
MD Kaya, S Bayramin, EG Kulan, İ ÖZAŞIK
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29 (1), 57-66, 2015
122015
Kuru koşullarda yetiştirilen çörek otunun (Nigella sativa L.) bazı agronomik ve kalite özellikleri
EG Kulan, YS Turan, N Gülmezoğlu, İ Kara, Z Aytaç
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 13-15, 2012
122012
Mapping boron and beneficial heavy metal ions for wheat-cultivating soils in Turkey's boron-mining zone.
N Gulmezoglu, Z Aytac, I Kutlu, EG Kulan, G Gozukara
Applied Ecology & Environmental Research 15 (3), 2017
72017
Response of germination and seedling development of cotton to salinity under optimal and suboptimal temperatures
N ERGİN, E Kulan, M GÖZÜKARA, K Muhammed, Ş ÇETİN, MD KAYA
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 24 (1), 108-115, 2021
62021
Prediction of viability and emergence capacity of safflower seed lots.
MD Kaya, EG Kulan, O Ileri, S Avci
JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences 29 (3), 2019
62019
Performance of some improved safflower lines under Eskișehir conditions.
MD Kaya, S Bayramin, EG Kulan, İ Özașık
Ziraat Fakültesi Dergisi, Uludağ Üniversitesi 29 (1), 57-65, 2015
62015
Potential of seed testing methods to identify viability and vigour in commercial seed lots of sunflower
MD Kaya, EG Kulan, S Avci, O Ileri
Fresenius Environmental Bulletin 27 (8), 5295-5300, 2018
52018
Efficiency of vigor tests and seed elemental concentrations to estimate field emergence in soybean (Glycine max)
MD Kaya, EG Kulan, H Daghan, O İleri, S Avci
International Journal of Agriculture and Biology 18 (5), 2016
52016
Factors affecting germination performance of four endemic sideritis species in Turkey
MD Kaya, EG KULAN, G GÜMÜŞÇÜ, A GÜMÜŞÇÜ
52015
Effective seed priming methods improving germination and emergence of sugar beet under low-temperature stress
MD Kaya, EG Kulan
Sugar Tech 22 (6), 1086-1091, 2020
42020
The optimum plant density for vigorous seed production in safflower
İ Özaşık, MD Kaya, EG Kulan
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 7 (2), 301-305, 2019
32019
Effects of Weed-Control Treatments and Plant Density on Root Yield and Sugar Content of Sugar Beet
EG Kulan, MD Kaya
Sugar Tech, 1-15, 2023
22023
Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Kök ve Sap Ekstraklarının Allelopatik ve Ototoksik Etkilerinin Belirlenmesi
E KULAN, N ERGİN, MD KAYA
Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences 30 (4), 801-809, 2020
22020
Şeker Pancarında Farklı Hasat Zamanı ve Tarlada Depolama Sürelerinin Verim ve Şeker Oranı Üzerine Etkileri
ŞF Koçak, EG KULAN, MD KAYA
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2), 313-321, 2019
22019
A simple estimation of seed viability and emergence potential in sugar beet
EG Kulan, ED Takil, MD Kaya
Sugar Tech 21, 532-535, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20