Follow
Engin Gökhan Kulan
Engin Gökhan Kulan
Ziraat Mühendisliği Araştırma Görevlisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yağlı tohum üretiminde yeni arayışlar
Ö Kolsarıcı, MD Kaya, AT Göksoy, H Arıoğlu, EG Kulan, S Day
Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII Teknik Kongresi 12 (16), 413-414, 2015
152015
Changes in N, K, and fatty acid composition of black cumin seeds affected by nitrogen doses under supplemental potassium application
Z Aytac, N Gulmezoglu, T Saglam, EG Kulan, U Selengil, HL Hosgun
Journal of Chemistry 2017, 2017
122017
Yağlı tohumlu bitkiler üretiminde yeni arayışlar
Ö Kolsarıcı, MD Kaya, AT Göksoy, H Arıoğlu, EG Kulan, S Day
Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, s 401 …, 2015
122015
Kuru koşullarda yetiştirilen çörek otunun (Nigella sativa L.) bazı agronomik ve kalite özellikleri
EG Kulan, YS Turan, N Gülmezoğlu, İ Kara, Z Aytaç
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13 (15), 177-181, 2012
112012
Eskişehir koşullarında yetiştirilen reyhan (ocimum basilicum l.) bitkisinin bazı bitkisel özelliklerin ve diurnal varyabilitesinin belirlenmesi
EG Kulan
ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
102013
Salinity tolerance classification of sunflower (Helianthus annuus L.) and safflower (Carthamus tinctorius L.) by cluster and principal component analysis
MD Kaya, G Akdoğan, EG Kulan, H Dağhan, A Sari
Applied Ecology and Environmental Research 17 (2), 3849-3857, 2019
92019
Mapping boron and beneficial heavy metal ions for wheat-cultivating soils in turkey’s boron-mining zone
N Gulmezoglu, Z Aytac, I Kutlu, EG Kulan, G Gozukara
Applied Ecology and Environmental Research 15 (3), 1119-1130, 2017
92017
Bazı ileri aspir hatlarının Eskişehir koşullarındaki performansları
MD Kaya, S Bayramin, EG Kulan, İ ÖZAŞIK
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29 (1), 57-66, 2015
62015
Prediction of viability and emergence capacity of safflower seed lots.
MD Kaya, EG Kulan, O Ileri, S Avci
JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences 29 (3), 2019
52019
Factors affecting germination performance of four endemic sideritis species in Turkey
MD Kaya, EG KULAN, G GÜMÜŞÇÜ, A GÜMÜŞÇÜ
52015
The optimum plant density for vigorous seed production in safflower
İ Özaşık, MD Kaya, EG Kulan
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 7 (2), 301-305, 2019
42019
Potential of seed testing methods to identify viability and vigour in commercial seed lots of sunflower
MD Kaya, EG Kulan, S Avci, O Ileri
Fresenius Environmental Bulletin 27 (8), 5295-5300, 2018
42018
Performance of some improved safflower lines under Eskișehir conditions.
MD Kaya, S Bayramin, EG Kulan, İ Özașık
Ziraat Fakültesi Dergisi, Uludağ Üniversitesi 29 (1), 57-65, 2015
42015
Effective seed priming methods improving germination and emergence of sugar beet under low-temperature stress
MD Kaya, EG Kulan
Sugar Tech 22 (6), 1086-1091, 2020
32020
Efficiency of vigor tests and seed elemental concentrations to estimate field emergence in soybean (Glycine max)
MD Kaya, EG Kulan, H Daghan, O İleri, S Avci
International Journal of Agriculture and Biology 18 (5), 2016
32016
Response of germination and seedling development of cotton to salinity under optimal and suboptimal temperatures
N ERGİN, E Kulan, M GÖZÜKARA, K Muhammed, Ş ÇETİN, MD KAYA
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 24 (1), 108-115, 2021
22021
Eskişehir koşullarında bazı soya (Glycine max L.) çeşitlerinin önemli tarımsal özellikleri ve adaptasyonunun belirlenmesi
EG Kulan, N Ergin, İ Demir, MD Kaya
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 31 (1), 127-135, 2017
12017
Investigation of coated and uncoated seeds of sugar beet with respect to germination, emergence and yield
EG Kulan, MD Kaya
Jornal of Central Research Institute for Field Crops, 2016
12016
Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Eskişehir Koşullarındaki Performansları
EG KULAN, MD KAYA, E KARAŞ
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (ÖZEL SAYI-2), 67-70, 2016
12016
İç Anadolu Bölgesinde yağ bitkileri üretim potansiyeli
MD KAYA, EG KULAN, A ŞENER
Ziraat Mühendisliği, 17-21, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20