Takip et
Yusuf ÖCEL
Yusuf ÖCEL
Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü Doç. Dr.
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sağlık Okuryazarlığının Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi
K ÇATI, Y KARAGÖZ, F YALMAN, Y ÖCEL
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (1), 67-88, 2018
542018
Türkiye’de Pazarlama İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelenmesi
K ÇATI, Y ÖCEL
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (3), 508, 2018
362018
Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımının Maliyet Minimizasyonu Açısından Analizi: Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Manyetik Rezonans (MR) Cihazı Örneği/The Analysis …
E Bozdemir, Y Öcel
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (3), 2016
272016
TÜRKİYE’DE MARKA İLE İLGİLİ YAZILAN DOKTORA TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK İNCELENMESİ
Y Öcel
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 3 (1), 38-49, 2019
152019
Yeşil pazarlama faaliyetleri çerçevesinde çevreci bilinç düzeyinin çevreci davranış üzerine etkisi: Düzce ili örneği
K Çatı, Y Öcel
Gaziantep University Journal of Social Sciences 18 (4), 1412-1431, 2019
142019
SAĞLIK HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: BOLU VE DÜZCE ÖRNEĞİ
Y Öcel
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 56-79, 2016
122016
Algılanan Doktor İmajı İle Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
İ Bartın
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (14), 341, 2016
8*2016
Finansal okuryazarlık ile yaşam tarzı arasındaki ilişkinin irdelenmesi
K Ahmetoğullari, Y Öcel
Third Sector Social Economic Review 56 (4), 2477-2497, 2021
72021
The impact on patient satisfaction of health literacy
K Çatı, Y Karagöz, F Yalman, Y Öcel
Int J Economic Social Res 14, 67-88, 2018
62018
HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİNDE TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE RENK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Y ÖCEL, HM ARSLAN
Business & Management Studies: An International Journal 6 (3), 154-170, 2018
5*2018
Sağlık hizmet kalitesi ve algılanan doktor imajının hasta memnuniyeti üzerine etkisi
Y Öcel
Yayımlanmış Doktora Tezi), Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2016
52016
SAĞLIK OKURYAZARLIĞI İLE E-SAĞLIK HİZMET TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ: E-NABIZ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
F Yalman, Y Öcel
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (77), 240-254, 2021
42021
Sosyal Medya Kullanımı ile Marka Farkındalığı ve Marka Sadakati Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi
Y Öcel
Turkish Studies-Social Sciences 15 (2), 257-279, 2020
42020
TOPLUMDA ALGILANAN DOKTOR İMAJININ SAĞLIK HİZMET KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BOLU VE DÜZCE ÖRNEĞİ
K Çatı, Y Öcel
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 176-205, 2017
42017
Algılanan Kent Rekabetçiliğinin Kent Markalaşması Üzerine Etkisi: Düzce İli Ekoturizm Örneği
S Özkurt, Y Öcel
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (1), 236-259, 2021
32021
EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE
Y Öcel, HM Arslan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (71), 1103-1119, 2019
32019
Tüketicilerin Memnuniyet Düzeylerinin Ağızdan Ağıza İletişim Üzerine Etkisi: Düzce’De Faaliyet Gösteren Hazır Giyim Mağazaları Üzerine Bir Araştırma
K Çatı, Y Öcel, A Ünal
Ulusal İşletmecilik Konferansı, Kemer/Antalya, 1-16, 2014
32014
Health-service-failure scale: developing a scale to determine health service failures
Y Öcel, K Çatı, S Yorgun, MF Bayraktar
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 25 (2), 389-408, 2022
22022
ALT KÜLTÜRLER İLE HEDONİK TÜKETİM ARASINDA İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRK TOPLUMU ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Y Öcel, HT Mutlu, E Hiçyılmaz
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 21 (84), 2041-2064, 2022
22022
KULÜP İMAJININ LİSANSLI ÜRÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ
B YILMAZ, Ö Yusuf
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 36 (1), 63-70, 2022
2*2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20