Follow
Mustafa Altındağ
Mustafa Altındağ
Unknown affiliation
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin yürütücü biliş becerileri
M Altindağ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
572008
Metacognitive skills scale
M Altindağ, N SENEMOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-1), 15-26, 2013
46*2013
Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri derslerinde sentezleyen zihin özelliklerinin incelenmesi
M Altındağ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
92015
Gelecek için eğitim
Ö Demirel
Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2010
92010
Yeni Taksonominin 11'inci Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Öğrenme Ürünlerine Katkısı
M ALTINDAĞ, Ö DEMİREL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-2), 1-13, 2013
62013
Synthesizing mind skills scale: Synthesizing mind and academic achievement in 7th grade math & science
M Altındağ, N Sinemoğlu
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (5), 1701-1710, 2018
22018
An investigation of 7th grade students’ synthesizing mind skills Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin sentezleyen zihin özelliklerinin incelenmesi
M Altındağ, N Senemoğlu
Journal of Human Sciences 14 (4), 4939-4957, 2017
22017
Yedinci Sınıf Düzeyinde Öğrencilerin Sentezleyen Zihin ve Yaratıcı Zihin Özellikleri
M ALTINDAĞ, N SENEMOĞLU
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8